Offentlig delgivning – En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde på ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område i enlighet med 2 kap. 6 § i vattenlagen

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Dnr: UUDELY/122/2021

Till påseende:

Den här kungörelsen finns till allmänt påseende under tiden 8.1.–14.2.2021 på NMT-centralens webbsida på adressen:

http://www.elykeskus.fi/web/ely/kuulutukset

Dokumenten som finns till påseende kan bes från Nylands NTM-centrals registratorskontor: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

Offentlig delgivning (pdf)

Senast uppdaterad 08.01.2021