Offentlig delgivning – En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde på ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område i enlighet med 2 kap. 6 § i vattenlagen.

 

Ärende: Plan över muddringsarbete i Sibbo på det samfällda vattenområdet 753-419-876-3 utanför fastighet 753-410-1-16.

Den här kungörelsen finns till allmänt påseende under tiden 6.5.–12.6.2021 på NMT-centralens webbsida på adressen:
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.
Dokumenten som finns till påseende kan bes från Nylands NTM-centrals registratorskontor: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

 

Här kan du läsa mera UUDELY/4998/2021(pdf)

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 06.05.2021