Offentlig delgivning – En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde på ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område i enlighet med 2 kap. 6 § i vattenlagen

 

Offentlig delgivning (pdf)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Dnr: UUDELY/3944/2021

Ärende

En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde på ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område i enlighet med 2 kap. 6 § i vattenlagen.

Till påseende

Den här kungörelsen finns till allmänt påseende under tiden 12.4.–19.5.2021 på NMT-centralens webbsida på adressen: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Dokumenten som finns till påseende kan bes från Nylands NTM-centrals registratorskontor: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi.

Ytterligare information

Juha Kuvaja, tfn 0295 021 413, e-post: juha.kuvaja@ely-keskus.fi

 

Senast uppdaterad 12.04.2021