Offentlig delgivning – En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde på ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område i enlighet med 2 kap. 6 § i vattenlagen

 

Plan över muddringsarbete i Sibbo på det samfällda vattenområdet 753-876-7-0 utanför fastighet 753-408-8-8.

Offentlig delgivning (pdf)

Den här kungörelsen finns till allmänt påseende under tiden 12.4.–19.5.2021 på NMT-centralens webbsida på adressen:
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

 

Senast uppdaterad 12.04.2021