Offentlig delgivning – En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde på ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område i enlighet med 2 kap. 6 § i vattenlagen

 

Offentlig delgivning (pdf)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Dnr: UUDELY/1115/2021

Ärende

En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde på ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område i enlighet med 2 kap. 6 § i vattenlagen.

Till påseende

Den här kungörelsen finns till allmänt påseende under tiden 2.2.–11.3.2021 på NMT-centralens webbsida på adressen:

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Dokumenten som finns till påseende kan bes från Nylands NTM-centrals registratorskontor: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

Ytterligare information

Juha Kuvaja, tfn 0295 021 413, e-post: juha.kuvaja@ely-keskus.fi

Senast uppdaterad 02.02.2021