Nylands avfallsnämnds protokoll 17.4.2024

Protokollet är till påseende 26.4. – 27.5.2024.
Protokollet hålls därtill till påseende vid Munka avfallscentral i Lojo fr.o.m. 26.4.2024.

Här kan du läsa Nylands avfallsnämnds protokoll

Nylands avfallshanteringsmyndighet
Munkabacken 51
08500 LOJO
tfn. 020 690 145
ujlk@ujlk.fi
www.ujlk.fi

Nylands avfallshanteringsmyndighet fungerar som gemensam avfallshanteringsmyndighet för följande kommuner: Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis.

Senast uppdaterad 26.04.2024