NG8 Detaljplan och detaljplaneändring för Nickby gårds centrum, förslaget och det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning framlagt

Förslaget till detaljplan och det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning är framlagt i enlighet med MarkByggL 65 § och MarkByggF 27 § under tiden 29.9–31.10.2022 vid kundbetjäningen Sibboinfo Nickby (Norra Skolvägen 2) under dess öppettider och på kommunens webbplats .

Eventuella skriftliga anmärkningar ska vara kommunen tillhanda senast 31.10.2022 per e‐post till adressen registrering@sibbo.fi eller per post till adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO. Märk kuvertet eller rubricera e‐posten med planens namn.

Frågor och inofficiella åsikter kan lämnas in via tjänsten dinåsikt.fi. Länk finns på planens webbsida.

Planförslaget presenteras för kommuninvånarna på två invånartillfällen 11.10 och 17.10.2022 kl. 14–18 i Festsalen (Gamla vattentornsbacken 1). Du kan fritt komma till invånartillfället den tid som passar dig. Utöver dessa ordnas en planpromenad, tilläggsinformation på planens webbsida.

Tilläggsuppgifter ger planläggningarkitekt Dennis Söderholm, tfn. 040 141 7043, samt planläggningschef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957. E-postadress: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Kommunstyrelsen
Sibbo 29.9.2022

Senast uppdaterad 23.09.2022