Meddelande om kungörelse – Fiskeförbud enligt 53 § i lagen om fiske för Sibbo å, Svartsån, Borgå å och Lillby å / Fiskerienheten i Egentliga Finlands NTM-Centralen

 

Fiskerienheten i Egentliga Finlands NTM-Centralen har givit 20.5.2021
(VARELY/1014/2021) beslutet:

Fiskeförbud enligt 53 § i lagen om fiske för Sibbo å, Svartsån, Borgå å och Lillby å
Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-Centralen) förbjuder fisket undantaget mete, pilkfiske och fiske med katsa i Sibbo å, Svartsån, Borgå å och Lillby å under tiden 15.8.-30.11. Förbudet gäller också alla bifåror. I Borgå å gäller fiskeförbudet från Gamla bron vid Domkyrkan, norrut. För skydd av vandringsfiskens lek.

I kraft:- 31.12.2022

Kungörelsen samt bifogade beslut finns tillgängliga till 31.7.2021 på NTM-centralens websidan: https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kuulutukset

Den som är misnöjd med besluten kan söka ändring hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsanvisnig bifogat.

 

 

Senast uppdaterad 25.05.2021