Meddelande om kungörelse – Fiskeförbud / begränsning enligt 53 § i lagen om fiske för flera havsområden / Fiskerienheten i Egentliga Finlands NTM-Centralen

 

Fiskerienheten i Egentliga Finlands NTM-Centralen har givit 20.5.2021
(VARELY/1015/2021) beslutet:

Fiskeförbud / begränsning enligt 53 § i lagen om fiske för flera havsområden
Fiskeförbud undantaget mete från strand på Haikofjärden och Stensbölefjärden under tiden 15.5.-30.6.
Fiskeförbud på Långviken under tiden 1.4.-30.6.
Fiskeförbud på Sibbo viken under tiden 1.8.-30.11.
Minsta tilllåtna knutavstånd är 50 mm i nät djupare än 1,8 m. Gäller inte I-klassens kommersiella fiskare. Nätfiske efter strömming, vassbruk och betesfisk får bedrivas med mindre knutavstånd.

I kraft: –31.12.2022

Kungörelsen samt bifogade beslut finns tillgängliga till 31.7.2021 på NTM-centralens websidan: https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kuulutukset

Den som är misnöjd med besluten kan söka ändring hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsanvisnig bifogat.

Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral Fiskeritjänster / Helsingfors regionkontor

 

Senast uppdaterad 25.05.2021