Meddelande om kungörelse – Beslut i enlighet med 13 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, Rudus Oy

Ärende

NTM-centralen i Nyland har gett den 17.6.2022 ett beslut i enlighet med 13 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) om tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning i enskilda fall. Ärendets diarie­nummer är UUDELY/14516/2021.

Beslutet till Rudus Oy gäller de sammanlagda effekterna av driften av två markområden, Kulloon louhos RN:o 638-440-1-128, Andersas RN:o 638-440-10-19, Lilljontas RN:o 638-440-15-9, Kullo, Borgå.

Kungörelsens publiceringsdatum

17.6.2022

Framläggande till påseende

NTM-centralen i Nyland har gett kännedom om beslutet ovan genom en offentlig kungörelse. Kungörelsen och beslutet hålls offentligt tillgängliga under perioden 17.6.–18.7.2022 på webbplatsen i NTM-centralen i Nyland

www.ely-keskus.fi/kuulutukset/uusimaa.

Länken till kungörelsen

Rudus Oy, Kungörelse 17.6.-18.7.2022, De sammanlagda effekterna av driften av två markområden, Kulloon louhos RN:o 638-440-1-128, Andersas RN:o 638-440-10-19, Lilljontas RN:o 638-440-15-9, Kullo, Borgå (pdf)

Länken till beslutet

Rudus Oy, Beslut (på finska) 17.6.2022, De sammanlagda effekterna av driften av två markområden, Kulloon louhos RN:o 638-440-1-128, Andersas RN:o 638-440-10-19, Lilljontas RN:o 638-440-15-9, Kullo, Borgå (pdf)

Meddelande om kungörelse (pdf)

 

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I NYLAND

 

Senast uppdaterad 17.06.2022