Meddelande om kungörelse – Beslut enligt miljöskyddslagens 64 § om godkännandet av en samordnad plan för recipientkontroll av havsområdet utanför Borgå (verkningarna på vattenmiljön)

 

Kungörelse (pdf)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Dnr: UUDELY/3835/2016

Beslutets huvudsakliga innehåll

Närings-, trafik och miljöcentralen i Nyland har granskat en samordnad plan för recipientkontroll av havsområdet utanför Borgå. ELY-centralen godkänner planen med några kompletteringar och preciseringar. Beslutet gäller endast verkningarna på vattenmiljön.

Sökande

Borgå vatten, Avloppsreningsverket i Hermansö
Neste Abp, Borgå raffinaderiet
Kilpilahden Voimalaitos Oy
Borealis Polymers Ab
INEOS Composites Finland
BewiSynbra RAW Ab
Borgå Energi Ab

Framläggande av beslutet för allmänheten

Denna kungörelse och beslutet med bilagor (på finska) hålls framlagda för allmänheten 16.2.2021-25.3.2021 på webbplatsen vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland på adressen http://www.ely-keskus.fi/sv (välj Nyland).

Ytterligare upplysningar

Överinspektör Heidi Åkerla, tfn. 0295 021 483
e-postadress: heidi.akerla@ely-keskus.fi

Överinspektör Sirpa Penttilä, puh. 0295 021 446
e-postadress: sirpa.l.penttila@ely-keskus.fi

 

Senast uppdaterad 17.02.2021