Meddelande om beslut – Beslut enligt miljöskyddslagen: Bulleranmälan enligt tillståndsbeslut 22 i Sibbo skjutfälts miljötillstånd, Sibbo

Beslut enligt miljöskyddslagen

Beslutsnr
99/2024
Dnr
ESAVI/42676/2023
Sökande
Suomen metsästysyhdistys – Finska jaktföreningen ry

Ärende
Bulleranmälan enligt tillståndsbeslut 22 i Sibbo skjutfälts miljötillstånd, Sibbo

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten
Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 26.4.-3.6.2024 på adressen ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.

Meddelande (pdf)

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Ansvarsområdet för miljötillstånd

 

Senast uppdaterad 26.04.2024