Kungörelse om anhängig gemensam ansökan enligt miljöskyddslagen och marktäktslagen (MTL 13 §, MSL 43 & 44 §), Byggnads- och miljösektionen i Askola kommun

En gemensam ansökan enligt 47 a § i miljöskyddslagen och 4 a § i marktäktslagen har anhängiggjorts hos miljöskyddsmyndigheten i Borgnäs kommun. Ansökan gäller brytning och krossning av sten samt mottagning och slutförvaring av icke-förorenat jordavfall i Kupsenkylä i Borgnäs.

Kungörelsen hålls framlagd på Askola kommuns, Borgnäs kommuns och Sibbo kommuns webbplatser 25.1.-4.3.2024.
Därtill hålls kungörelsen och beslutsdokumenten framlagda 25.1.-4.3.2024 på adressen www.julkipano.fi.

De vars fördel eller rätt saken gäller kan framföra en skriftlig anmärkning gällande ärendet. Även andra än sakägare har rätt att framföra sin åsikt om ansökan. Eventuella anmärkningar och åsikter ska inlämnas i första hand via webbplatsen www.julkipano.fi, alternativt till adressen Miljöskyddsenheten, Askolantie 28, 07500 Askola eller ymparistonsuojelu@askola.fi, senast 4.3.2024.

Mer information om ansökan ger miljövårdssekreterare Laura Tudeer, fornamn.efternamn@askola.fi, 040 7639 420.

Kungörelse (pdf)

Byggnads- och miljösektionen i Askola kommun

 

Senast uppdaterad 25.01.2024