Fullmäktiges sammanträde 7.2.2022

 

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Nickby Hjärta och elektroniskt via Microsoft Teams måndagen den 7 februari 2022 kl. 18. På sammanträdet behandlas uppdatering av Sibbo kommuns integrationsprogram 2022 -, detaljplaneändring N60 Genstigen, förteckning över motioner under beredning samt övriga på föredragningslistan angivna ärenden.

Föredragningslistan har publicerats på kommunens webbplats den 1 februari 2022 och protokollet publiceras den 15 februari 2022. Fullmäktiges möten visas i realtid och de bandas in på Sibbo kommuns YouTube-kanal. Man kommer till YouTube-kanalen via sibbo.fi: Framsida > Demokrati > Fullmäktige och kommunstyrelsen > Fullmäktige > Sibbo kommuns YouTube-kanal.

Det är även möjligt att följa med mötet i Nickby Hjärta (Stora Byvägen 12).

                                                                                                                                                                                              Ari Oksanen

fullmäktiges ordförande

1.2.2022

Senast uppdaterad 04.08.2022