Borgå-Sibbos fiskeriområdes stämma 29.4.2024

Borgå-Sibbos fiskeriområde håller stämma 29.4.2024 i Borgå.
Mera information om stämman och fiskeriområdet finns i kungörelse och på vår hemsida www.borga-sibbosfiskeriomrade.fi

Kungörelse (pdf)

Styrelsen för Borgå-Sibbos fiskeriområde

 

Senast uppdaterad 15.04.2024