Beslut om tillstånd – Svartbäcks Segelsällskap rf

Tillståndsbeslutet och anvisningar om begäran om omprövning finns till påseende under besvärstiden 23.6–1.8.2022 på kommunens webbplats Byggnads- och miljöutskottet,
Protokoll 16.6.2022 § 75.

Besvärstiden går ut 1.8.2022.

Tilläggsuppgifter ger Sibbo kommuns miljöövervakning, tfn 09 23531 (växel)

Senast uppdaterad 22.06.2022