Kontaktuppgifter för utvecklings- och stödtjänster enheten inom sektorn för vardag och fritid

Sektordirektör Jukka Pietinen
+358 50 531 1624

Vikarierande sektordirektör / Servicechef för ungdomstjänster Mia Liljeberg
+358 50 596 8692

Kansli- och faktureringssekreterare Sari Polojärvi
+358 40 191 4290

Specialplanerare Elina Halla
+358 50 598 3083

Specialplanerare Daniel Silén
+358 50 473 4363

Senast uppdaterad 05.06.2023