Underhåll av gator och vägar

Hiekoitettu katu ja kävelijä

Underhåll av gator och vägar

I Sibbo finns det totalt omkring 950 kilometer gator samt vägar. Av dessa är ca 65 km gator, 220 km allmänna vägar och 685 km enskilda vägar.

Fel och skador på kraftledningar i Sibbo sköts av Sibbo Energi.

För planeringen av gatornas underhåll samt placering av trafikmärken ansvarar gatuchefen.

Gatubelysningens felanmälningar Nylands Nätbyggnad Ab.

Vinterunderhållet på Sibbo kommuns planeområden

För gatornas vinterunderhåll ansvarar följande:

Vinterunderhållet i Ådalen och på Nickby Gårds planeområden sköts av T:mi Bo Wikstedt tel 040 552 4829.

Nickby centrum samt Tallmo och Bastukärrs områden som är belägna på kommunens planeområden sköts med kommunens egen utrustning. Som kontaktperson för underhållsarbetet fungerar kommunens områdesmästare.

Myras planeområde sköts vinterunderhållet av T:mi Bo Wikstedt tel. 040 552 4829.

Vinterunderhållet av Söderkulla (med undantag av Hassellunden), Tasträsk och Hansas planeområden sköts av YIT Suomi Oy. Respons via e-post: yr.palautepalvelu@yit.fi eller per telefon 020 433 3600.

Vinterunderhållet av Hassellundens planeområde sköts av Huhdanoja Oy, tel. 040 505 0860.

Vinterunderhållet av Eriksnäs planeområde sköts av Christoffer Lindberg, tel. 0400-714 002.

Storörens (Sibbostrand) planeområdes vinterunderhåll sköts av T:mi Carl-Gustav Söderling, tel. 0400 973 323

Allmänna vägar

NTM-centralen svarar för underhållet av allmänna vägar.

Vägtrafikantlinjen 0200 2100 (24 h/dygn)

Akuta problem och problem som tydligt äventyrar trafiksäkerheten kan anmälas genom att ringa numret vägtrafikantlinjen. En anmälan som gäller skicket på eller underhållet av en väg kan göras elektroniskt på webbplatsen responskanalen.fi. Elektroniska anmälningar förmedlas till trafikens kundservice, som behandlar anmälningar vardagar kl. 8–16. Samtliga anmälningar förmedlas till områdesentreprenören, som beslutar om nödvändiga åtgärder utifrån de kvalitetskrav som gäller för vägen. Genom responskanalen kan man anmäla exempelvis skador på vägbeläggningar (gropar, hål), vatten på vägen, träd som fallit på vägen eller mycket hal väg.

Trafikens kundservice

Trafikens kundservice är en kontakttjänst för väg-, järnvägs- och farledsärenden som hör till Trafikverket och NTM-centralernas ansvarsområde för trafik. Trafikens kundservice kan man kontakta via adressen responskanalen.fi eller genom att ringa numret 0295 020600.

Enskilda vägar

Lov för att sätta upp trafikmärken längs enskilda vägar beviljas av gatuchefen.

Frågor gällande gamla handlingar från sektionen för enskilda vägar och vägrätter:

Markanvändningsexpert Oskar Mattsson
+358 40 634 2568
oskar.mattsson(at)sibbo.fi

Mera information på finska: Suomen Tieyhdistys – yksityistiet.

Underhållsbidrag för enskilda vägar

Ansökningstiden för år 2020 har nu gått ut.

Bidragen för år 2021 kommer att kunna ansökas under tiden 1.3.2021 – 6.4.2021. Ansökningstiden kungörs i de lokala tidningarna samt på Sibbo.fi webbplatsen.

Förfrågningar till adressen: vagbidrag@sibbo.fi