Fullmäktigemotioner 2020

Följande motioner är under beredning eller slutbehandlade av fullmäktige

15.6.2021 Motion om införande av parkluncher i Sibbo sommaren 2021 / De Gröna och SDP

7.9.2021 Motion om hälsopunkt till Söderkulla / Samlingspartiets fullmäktigegrupp

Senast uppdaterad 22.09.2021