Suomeksi

Odlingslotter

Sibbo kommun har sju stycken odlingslotter som är vackert belägna i närheten av Söderkulla Gård. Lotter kan hyras för ett år åt gången till ett pris av 10,10 € / 50 m2 eller 20,20 €/ 100 m2.

Vidare information om odlingslotterna samt hyrning av dem ges av:

Kommunens trädgårdsmästare.

Odlingslotterna på kartan.


Odlingslått

Senast ändrat 17.09.2018