Anbudsförfrågningar

Kommunen övergår fr.o.m. hösten 2015 så småningom till att göra sina anbudsförfrågningar i ett elektroniskt upphandlingsprogram. Genom att registrera sig på sidorna i nedanstående länkar kan man läsa anbudsförfrågningshandlingarna och ge eventuella anbud. På Tarjouspalvelut.fi-sidorna är upphandlingarna som överskrider de nationella tröskelvärdena och på Pienhankintapalvelu.fi–sidorna är upphandlingarna som underskrider de nationella tröskelvärdena.

Tarjouspalvelut.fi/sibbo

Pienhankintapalvelu.fi/sibbo

 

På HILMA-sidorna (länken nedan) finns såväl Sibbo kommuns som andra kommuners/städers anbudsförfrågningar.

HILMA

 

Kort om aktuella upphandlingar:

Suomeksi

RSS
19.11.2012

Intern revision

Anbuden på intern revision bör inlämnas senast 10.12.2012 ko 15.00. Läs närmare i anbudshandlingarna (på finska).
24.09.2012

Kommunaltekniska arbeten på Hassellundens planområde

Obs! Tilläggsbrev nr. 1
29.06.2012

Detaljplan för Nevas Gård

Anbudsbegäran för utarbetande av detaljplan för området Nevas Gård. Anbud ska lämnas senast 30.8.2012 kl 15.00
25.06.2012

Miljöutredning och miljökonsultation för Svärdfelts skjutbana

Anbudsbegäran för miljöutredning och miljöteknisk konsultation angående förorenad mark på Svärdfelts skjutbana i Sibbo kommun
18.06.2012

Grundreparation av Mixvägen

Anbud skall lämnas senast den 2 juli 2012 kl. 12:00.
01.06.2012

Asfalteringsarbeten år 2012

Anbud skall lämnas senast den 15 juni 2012 kl. 12:00.
30.05.2012

Service- och underhåll av gatubelysning

I Träskända, Kervo, Tusby och Sibbo för perioden 1.12.2012-30.4.2017.
29.05.2012

Hyreskläder och tvätteritjänster

Anbuden på uthyrning av arbetskläder för personalen, patientkläder och linnekläder samt tvättning av hyreskläderna och därtill tvättning av invånarnas i gruppboenden och hemtjänstens kunders kläder, bör inlämnas senast 8.6.2012 kl. 12.00. Läs närmare i anbudshandlingarna (på finska).
20.03.2012

Skol- och daghemsmåltider

Anbud på skol- och daghemsmåltider och på varor för daghemmens morgon- och mellanmål samt transporterna av alla dessa till verksamhetsställena i södra Sibbo bör inlämnas senast 30.4.2012 kl. 15.00. Läs närmare i anbudshandlingarna (på finska).
13.03.2012

Måltidstransporter

Anbud på måltidstranporter under avtalperioden 1.8.2012 - 31.7.2014 från tillredningskök till skolors och daghems tillredningskök samt uppskattningsvis under tiden 15.6.2012 -1.3.2014 även till ett servicehus, hälsovårdscentralen och ett seniorcentrum bör inlämnas senast 26.3.2012 kl. 15.00. Läs närmare i anbudshandlingarna (endast på finska).
14.02.2012

Anskaffning av numerisk baskarta till Bastukärr

Anbuden ska lämnas in senast den 9.3.2012 kl 14 under adress Sibbo kommun, Mätnings- och fastighetsenheten, Pb 7, 04131 SIBBO. Märk kuvertet med 'Kartläggninganbud'.

Arkiv

2017 (1)

2015 (15)

2014 (12)

2013 (8)

2012 (11)

Taggar