Sibbo medborgarinsitut

Aktuellt

Projektnyheter

ARBETSLIVSORIENTERAD INVANDRARUTBILDNING

En praktiskt inriktad utbildning för invandrare som stärker det finska språket. Målet är att komma ut i arbetslivet. Målgruppen är invandrares om inte längre är inom integrationstiden och som inte är i arbetslivet. Utbildningens målsättning är att förbättra läs- och skrivfärdigheterna i det finska språket. I utbildningen finns det möjlighet att förstärka sitt kunnande inom samhälls- och arbetslivsfärdigheter. Under läsåret är den studerande under en månad i inlärning i arbete. Utbildningen erbjuder möjlighet att bekanta sig med arbetslivet samt ger färdigheter för vidareutbildning men leder inte till yrkesexamen. Mera information här (på finska).

ARBETSLIVSPROJEKT- PÅ BÅDA INHEMSKA

Arbetslivsprojektet- på båda inhemska finansieras av Utbildningsstyrelsen. Projektet är tvåspråkigt och har som mål att utveckla de grundläggande färdigheterna. Projektet förverkligas i samarbete med medborgarinstituten i Borgå och Lovisa. Målgruppen är långtidsarbetslösa. Under projektet kommer man att utveckla färdigheterna i informationsteknologin, arbetslivet, läs- och skrivfärdigheterna och samhällsfärdigheter sås som användning av sociala medier, sociala färdigheter och uttrycksförmågan. Projektet pågår hela läsåret och innehåller två veckors inlärning i arbete-perioder, Samarbetsparter är Sibbo kommuns arbetslivs- och rekryteringsenheter, vuxen socialarbetet, biblioteken, TE-byråerna och Keuda samt naturligtvis medborgarinstituten i Borgå och Lovisa. Mera information här.Tack för er feedback och kursidéer!

 

Nu har vi dragit vinnarna i vårt kurspresentkortslotteri och meddelat dom om vinsten. Grattis till Mona Kuikka och Satu Riuttalahti! Tack alla som deltog! Trevlig sommar!

 

Returnering av Sibbo instituts kursavgift

Ifall Sibbo institutets kurs inte fortsatt som distansundervisning och det inte är möjlighet att ordna undervisningen som närundervisning vid senare tillfälle eller ifall institutet inte kunnat erbjuda en annan lärares motsvarande kurs som distansundervisning, returneras kursavgifterna till den del som motsvarar uteblivna kursgånger. Returnering av kursavgifter sker på kundens särskilda begäran. Kursavgiften returneras inte ifall den returnerade summan är under 10€. Vi returnerar Inte heller kursavgifterna för kurser som beviljats av Utbildningsstyrelsen i form av studiesedlar. Om kursen betalats med idrotts- eller kultursedlar, Smartum, Eazybrak eller ePassi sker retuneringen i form av gåvokort. Gåvokortet kan användas som betalningsmedel till institutets kurser. Ansökningar om returnering av kursavgifter bör ske senast 7.6.2020. Ansökningsblanketten nedan i PDF-format. Skriv ut blanketten, fyll i den och returnerna blanketten antingen per post Sibbo institut, PB 7, 04131 Sibbo eller returnera den till SibboInfo i Nickby, Norra Skolvägen 2, 04130 Sibbo. Man kan också skriva ut och fylla i blanketten vid SibboInfo i Nickby.

Ansökningsblanketten

Aktuell information finns på Institutet för välfärd och hälsas (THL) webbplats. THL uppdaterar situationsbilden och anvisningarna på sin webbplats.

 

Öppethållningstider
Nickby instituthus, Stora Byvägen 8, 04130 SIBBO Tfn (09) 2353 6004
Mån-tors kl. 10.00 – 11.30 och 12.00 – 14.00.
Stängt vecka 42, 12.-18.10.2020 och vecka 8, 22.-28.2.2021.

Lärdomsvägens serviceställe Lärdomsvägen 6 A, 01150 SÖDERKULLA
Öppet ons klo 10.00-14.00

Stängt vecka 42, 12.-18.10.2020 och vecka 8, 22.-28.2.2021.

Lärdomsvägens serviceställe, ons. kl. 14.00-15.30 Sari Sundbäck-Määttä, idrottsledare, ansvarar för undervisningen i gymnastik och idrott. Tfn 040 1914232, e-post: sari.sundback-maatta@sibbo.fi

 

Läsåret 2019-2020

Höst 7.9.2020 – 29.11.2021, höstlovet vecka 42, 12.-18.10.2020.

Vår 14.1.2020 -12.4.2021, vinterlov vecka 8, 22.-28.2.2021.

Extra termin 19.4.2021 – 30.6.2021.

Startdatumet är angivet vid varje kurs. Observera att några kurser börjar före den egentliga terminsstarten. Några kurser har en något längre termin.

 

Suomeksi

Senast ändrat 23.06.2020