Sibbo medborgarinsitut

Aktuellt

25.09.2020

Kommundirektören: ”Var försiktiga och använd ansiktsmasker”

Kommundirektören: ”Var försiktiga och använd ansiktsmasker”

I HUS-området ska man enligt rekommendation använda ansiktsskydd i offentliga lokaler inomhus, i offentliga evenemang och i folkmängder. Rekommendationen gäller även Sibbo.

-Sibbo ligger nära huvudstaden, och många Sibbobor sköter sina ärenden eller arbetar i huvudstadsregionen där coronavirussituationen är i en upptrappningsfas. Därför rekommenderas det mycket starkt att alla som besöker bibliotek, affärer, myndigheter, barer eller dylika offentliga lokaler inomhus använder ansiktsmasker. Jag uppmanar alla att vara försiktiga, använda ansiktsmasker och följa rekommendationerna. Vi ska tillsammans se till att så få Sibbobor som möjligt insjuknar i viruset, säger kommundirektör Mikael Grannas.

Institutet för hälsa och välfärd har publicerat en video som visar hur man använder ansiktsmask på rätt sätt. Du hittar videoanvisningen här.

Ansiktsmask rekommenderas inte ännu i läroanstalter i Sibbo

Efter en lugn period har det igen konstaterats enskilda laboratoriebekräftade fall av coronaviruset i Sibbo. Största delen av de bekräftade 84 coronafallen i Sibbo konstaterades under våren. För tillfället verkar coronavirussituationen i Sibbo ännu inte vara i en upptrappningsfas. Således rekommenderar Sibbo kommun inte ännu att ansiktsmasker används i Sibboläroanstalter på andra stadiet.

Ladda ner Coronablinkern

Sibbo kommun rekommenderar också att man laddar ner smarttelefonapplikationen Coronablinkern. Du kan ladda ner Coronablinkern till din mobiltelefon på webbplatsen koronavilkku.fi/sv/.

Coronablinkern är en app som produceras av Institutet för hälsa och välfärd. Genom Coronablinkern får du information om du enligt appens bedömning har blivit utsatt för coronaviruset. Om man konstaterar att du fått smittan kan du meddela detta anonymt med appen.

 

Instruktion om hur vi tryggar kursverksamheten under pågående epidemi: Kursdeltagarnas rekommenderas att använda en ansiktsmask om ett tillräckligt säkerhetsavstånd inte kan upprätthållas.

Sibbo institutet tillämpar i sin verksamhet de rekommendationer och direktiv som Undervisnings- och kulturministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Utbildningsstyrelsen och Sibbo kommun har gjort upp och vill på detta säkerställa en trygg användning av undervisningsutrymmen under pågående epidemi.

En fungerande informationsgång om praktiska arrangemang och förändringar angående kurser som uppstår på kort varsel, förutsätter att vi har studerandes rätta kontaktuppgifter. I första hand sänder vi e-post.

Deltagande i kurser

-       Om du hör till riskgrupp måste du själv bedöma om du kan delta i kursverksamheten under pågående epidemi.

-       Är du sjuk eller ens har lite symptom på någon sjukdom kan du inte delta i undervisningen.

Anvisningar hur vi agerar i undervisningsutrymmen

-       Alla som kommer till institutets olika verksamhetspunkter tvättar sina händer när de kommer in samt efter hostning och nysning. Vi använder engångs pappershanddukar efter handtvätt. I läroinrättningens utrymmen finns handdesinfektionsmedel.

-       Vi undviker närkontakt och kommer ihåg säkerhetsavståndet till våra medstuderande och lärare.

-       Då vi förflyttar oss i utrymmen som delas av flera undervisningsgrupper undviker vi närkontakt.

-       Utomstående och obehöriga (inte studerande och lärare) kan vid behov begränsas att vistas i institutets utrymmen.

-       Vi undviker att hälsa genom handslag.

Undervisningsmaterial och utrustning

-       Kursdeltagarna rengör i slutet av lektionen gemensam utrustning eller material som hen använt. Det finns desinfektionsmedel och engångs rengöringsdukar i utrymmena. Följ lärarens anvisningar.

-       Studerande kan använda egna engångs skyddshandskar eller munskydd

-       Studerande kan använda egna redskap under kursen, t.ex. egen sax eller gymnastikmatta.

 

 

Projektnyheter

ARBETSLIVSORIENTERAD INVANDRARUTBILDNING

En praktiskt inriktad utbildning för invandrare som stärker det finska språket. Målet är att komma ut i arbetslivet. Målgruppen är invandrares om inte längre är inom integrationstiden och som inte är i arbetslivet. Utbildningens målsättning är att förbättra läs- och skrivfärdigheterna i det finska språket. I utbildningen finns det möjlighet att förstärka sitt kunnande inom samhälls- och arbetslivsfärdigheter. Under läsåret är den studerande under en månad i inlärning i arbete. Utbildningen erbjuder möjlighet att bekanta sig med arbetslivet samt ger färdigheter för vidareutbildning men leder inte till yrkesexamen. Mera information här (på finska).

ARBETSLIVSPROJEKT- PÅ BÅDA INHEMSKA

Arbetslivsprojektet- på båda inhemska finansieras av Utbildningsstyrelsen. Projektet är tvåspråkigt och har som mål att utveckla de grundläggande färdigheterna. Projektet förverkligas i samarbete med medborgarinstituten i Borgå och Lovisa. Målgruppen är långtidsarbetslösa. Under projektet kommer man att utveckla färdigheterna i informationsteknologin, arbetslivet, läs- och skrivfärdigheterna och samhällsfärdigheter sås som användning av sociala medier, sociala färdigheter och uttrycksförmågan. Projektet pågår hela läsåret och innehåller två veckors inlärning i arbete-perioder, Samarbetsparter är Sibbo kommuns arbetslivs- och rekryteringsenheter, vuxen socialarbetet, biblioteken, TE-byråerna och Keuda samt naturligtvis medborgarinstituten i Borgå och Lovisa. Mera information här.Tack för er feedback och kursidéer!

 

Nu har vi dragit vinnarna i vårt kurspresentkortslotteri och meddelat dom om vinsten. Grattis till Mona Kuikka och Satu Riuttalahti! Tack alla som deltog! Trevlig sommar!

 

Returnering av Sibbo instituts kursavgift

Ifall Sibbo institutets kurs inte fortsatt som distansundervisning och det inte är möjlighet att ordna undervisningen som närundervisning vid senare tillfälle eller ifall institutet inte kunnat erbjuda en annan lärares motsvarande kurs som distansundervisning, returneras kursavgifterna till den del som motsvarar uteblivna kursgånger. Returnering av kursavgifter sker på kundens särskilda begäran. Kursavgiften returneras inte ifall den returnerade summan är under 10€. Vi returnerar Inte heller kursavgifterna för kurser som beviljats av Utbildningsstyrelsen i form av studiesedlar. Om kursen betalats med idrotts- eller kultursedlar, Smartum, Eazybrak eller ePassi sker retuneringen i form av gåvokort. Gåvokortet kan användas som betalningsmedel till institutets kurser. Ansökningar om returnering av kursavgifter bör ske senast 7.6.2020. Ansökningsblanketten nedan i PDF-format. Skriv ut blanketten, fyll i den och returnerna blanketten antingen per post Sibbo institut, PB 7, 04131 Sibbo eller returnera den till SibboInfo i Nickby, Norra Skolvägen 2, 04130 Sibbo. Man kan också skriva ut och fylla i blanketten vid SibboInfo i Nickby.

Ansökningsblanketten

Aktuell information finns på Institutet för välfärd och hälsas (THL) webbplats. THL uppdaterar situationsbilden och anvisningarna på sin webbplats.

 

Öppethållningstider
Nickby instituthus, Stora Byvägen 8, 04130 SIBBO Tfn (09) 2353 6004
Mån-tors kl. 10.00 – 11.30 och 12.00 – 14.00.
Stängt vecka 42, 12.-18.10.2020 och vecka 8, 22.-28.2.2021.

Lärdomsvägens serviceställe Lärdomsvägen 6 A, 01150 SÖDERKULLA
Öppet ons klo 10.00-14.00

Stängt vecka 42, 12.-18.10.2020 och vecka 8, 22.-28.2.2021.

Lärdomsvägens serviceställe, ons. kl. 14.00-15.30 Sari Sundbäck-Määttä, idrottsledare, ansvarar för undervisningen i gymnastik och idrott. Tfn 040 1914232, e-post: sari.sundback-maatta@sibbo.fi

 

Läsåret 2019-2020

Höst 7.9.2020 – 29.11.2021, höstlovet vecka 42, 12.-18.10.2020.

Vår 14.1.2020 -12.4.2021, vinterlov vecka 8, 22.-28.2.2021.

Extra termin 19.4.2021 – 30.6.2021.

Startdatumet är angivet vid varje kurs. Observera att några kurser börjar före den egentliga terminsstarten. Några kurser har en något längre termin.

 

Suomeksi

Senast ändrat 29.09.2020