< Evenemang

Allmän info om understöd i Sibbo kommun

02.03.2020 17:30 - 20:00
Välkommen att höra om Kultur- och fritidstjänsters understöd i Sibbo kommun, ansökningsförfarandet och de allmänna understödsprinciperna. Infomötet är i första hand avsett för föreningar och samfund som ansöker om understöd av kommunen, men alla intresserade är välkomna att delta.
Plats: Topeliussalen

Vid mötet ges också information om understöd som kan sökas från andra håll samt Sibbo Sparbanksstiftelse och Utvecklingsföreningen SILMU rf presenterar sina understödsformer. Efter programmet har deltagarna möjlighet att ställa frågor till enheternas servicechefer om kommunens understöd.

Program

kl. 17.30 Kaffeservering
kl. 18.00 Sibbo kommuns allmänna ansökningsprinciper och ansökningsförfarande, servicechef för idrottstjänster Piritta Forsell
kl. 18.15 Understöd som kan sökas från andra håll, koordinator för kultur- och fritidstjänster Kimmo Sillanmikko
kl. 18.30 Sibbo Sparbanksstiftelses verksamhet och understödsmöjligheter, styrelseordförande Tina Nyberg
kl. 18.45 Leader-finansiering, Utvecklingsföreningen SILMU rf, kanslichef Tiina Kurki
kl. 19.00–20.00 Info om enheternas understöd

Fritt inträde, välkommen!

20.02.2020