< Evenemang

Kulturseminarium

06.10.2017 09:30
Kulturseminarium
Att planera kulturellt i stadsutveckling.
Plats: Lilla Villan

Välkomna till seminariet och book-releasen i Sibbo 6.10.

Tid: 10-12. Kaffeservering mellan 9.30-10.00.

Plats: Lilla Villan (Jussasvägen 16), Nickby.

Talare: Maunu Häyrynen, Helka Kalliomäki, Antti Wallin, Vesa-Pekka Rannikko ja Pilvi Nummi.

Hälsningsord och skål: Kommundirektör Mikael Grannas

Kulturplanering, cultural planning, en stadsutvecklingsmodell som länge har använts ute i världen, kommer nu till Finland. Den grundar sig på en vid uppfattning om kulturen som livsstil, de lokala gemenskapernas deltagande och överskridande av förvaltningens sektorgränser. Kulturplaneringen erbjuder ett alternativ till det toppstyrda, institutionsbundna och instrumentella utvecklandet av ”den skapande staden”. Genom tväradministrativa processer strävar man efter att återupprätta den helhetsmässiga förståelsen för plats och gemenskap som grund för äkta växelverkan i stadsplanering och kulturverksamhet. Målet är en rättvis och flexibel utveckling som baserar sig på de lokala identiteterna. Bokens upphovsmän har förverkligat kulturplanering och motsvarande projekt i Finland och Sverige. Boken är den första forskningspublikationen i Finland som ur ett bredare perspektiv presenterar den här synvinkeln. Red. Maunu Häyrynen och Antti Wallin.

Arrangör: Sibbo kommuns Kulturtjänster i samarbete med utvecklings- och planläggningscentralen. Fritt inträde.

Tilläggsinfo om temat: Prof. Maunu Häyrynen, mauhay@utu.fi , 040-8649406.

Anmälning: Katja Sågbom, kulturplanerare, katja.sagbom@sipoo.fi

Evenemanget på FB: Cultural Planning Nikkilä

Senast ändrat
15.09.2017