Koulukuljetus

Kuva: Lauri Eriksson / HRT

Foto: Lauri Eriksson

Esiopetuksen koulukuljetukset

Esikoululaisille myönnetään ensisijaisesti koulukuljetus huoltajalle maksettavan saattoavustuksen muodossa. Tämä tarkoittaa, että huoltajat huolehtivat oppilaan kuljettamisesta esikouluun ja takaisin. Korvaus on aikuisen sisäisen joukkoliikenteen halvimman lipputuotteen suuruinen. Korvaus maksetaan huoltajan pankkitilille jälkikäteen kuukausittain.

Saattoavustus myönnetään, mikäli matkan pituus on yli 5 km tai koulumatka on Sivistysvaliokunnan päätöksen mukaan luokiteltu vaaralliseksi. Oikeus koskee vain neljän tunnin aikaisen esiopetuksen ja kodin välillä, joten esiopetuksen kuljetusetua ei voi saada täydentävän varhaiskasvatuksen ja kodin välisille matkoille.

Sipoon kunnan koulukuljetusperiaatteet noudattavat sekä perusopetuslakia että sivistysvaliokunnan tekemää päätöstä.

Perusopetuksen koulukuljetukset

Perusopetuksen oppilailla on oikeus Sipoon kunnan myöntämään maksuttomaan koulukuljetukseen tietyin perustein. Koulukuljetukset järjestetään ensisijaisesti julkista joukkoliikennettä käyttäen ja mikäli reittiliikennettä ei voida hyödyntää, hoidetaan kuljetukset yleensä tilausajoina.

Sipoon kunta myöntää perusopetuksessa oleville oppilaille koulukuljetuksen omaan lähikouluun tai korvaa oppilaan huoltajalle koulumatkakustannuksia tietyn perustein (perusteet kuvattu tarkemmin alla).

Koulukuljetuksen hakeminen lukuvuodelle 2024–2025

Esi- ja perusopetuksen keskitetty hakuaika koulukuljetukseen lukuvuodelle 2024–2025 on 1.3.–17.3.2024.

Koulukuljetushaku koskee:

 • esikoululaisia, joilla koulumatka yli 5 km tai vaarallinen koulutie (saattoavustushaku)
 • tulevia 1. luokkalaisia, joiden koulumatka on yli 3 km
 • tulevia 4. luokkalaisia, joilla koulumatka yli 5 km
 • tulevia 7. luokkalaisia, joilla koulumatka yli 5 km

Koulukuljetuspäätös voi kuitenkin päättyä myös muitten perusteiden vuoksi 1.6.2024, esim. asiantuntijalausunnon perusteella myönnetty koulukuljetus. Huoltajat voivat tarkastaa koulukuljetuspäätöksen päättymispäivän Wilman kautta.

Kun hakemus on käsitelty ja päätös tehty, päätös annetaan tiedoksi huoltajille vain Wilmassa. Kirjaudu Wilmaan selaimen kautta ja katso kohta ”Hakemukset ja Päätökset”.

Koulukuljetushakemusten käsittely lukuvuodelle 2024–2025

Koulukuljetuspäätöksiä lukuvuodelle 2024–2025 käsitellään saapumisjärjestyksessä kevään ja kesän 2024 aikana. Hakuaikana jätetyt hakemukset käsitellään seuraavan lukuvuoden alkuun mennessä. Koulukuljetuspäätöksessä ilmoitetaan huoltajille myönteisestä tai kielteisestä päätöksestä Sipoon kunnan kuljetusperiaatteiden ja perusopetuslain 32 §:n mukaisesti. Wilmassa voi lukea päätöksen selaimen kautta.

Kuljetuskortti

Huoltaja voi tarkastaa Wilmasta oppilaan koulukuljetuskortin. Koulukuljetuskortilta näet liikennöitsijät, kuljetusmuodot, -reitit ja perusteet sekä oppilaiden alkamis- ja päättymisajat. Kuljetuskortin löydät Wilmasta lomakkeiden alta nimellä TIETO Kuljetuskortti (Huoltajat).
HUOM! Hakuajan jälkeen saapuneet koulukuljetushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä hakuaikana tulleiden hakemusten jälkeen.

Matkakorttien lataus lukuvuodelle 2024–2025

Matkakortit ladataan huoltajien tai oppilaiden toimesta kunnan asiakaspalvelussa Sipoo Infossa joko Nikkilän tai Söderkullan toimipisteessä. Matkakorttien latauksesta lukuvuodelle 2024-2025 tiedotetaan kevään 2024 aikana.

Asiakaspalvelun aukioloajat voi tarkastaa osoitteesta https://www.sipoo.fi/palvelu/sipooinfo/ tai soittamalla asiakaspalvelunumeroon ma-pe kello 12-13, puh. 09 2353 6018.

Matkakortin lataamiseen tarvitaan oppilaan koulumatkakortti. Uudet kuljetusoikeudelliset oppilaat saavat matkakortin Sipoo Infosta. Mikäli oppilaalle tarvitsee hankkia uusi matkakortti, tulee oppilaan henkilötunnus esittää esim. KELA-korttia näyttämällä. Peruskoulun päättävät 9-luokkalaiset saavat pitää matkakortin. Matkakorttiin voi ladata arvoa omakustanteisesti HSL:N palvelupisteissä tai Sipoo Infossa.

Mikäli matkakortti on kadonnut, varastettu tai rikkoutunut uuden kortin saa Sipoo Infosta. Uudesta kortista veloitetaan 5 €, ja jos matkakortti pitää uusia uudelleen veloitetaan lisäksi käsittelymaksu 6 €. Maksujen summat määräytyvät HSL:N virallisen maksu- ja hintaluettelon mukaisesti.

Liikennöitsijät

Sipoon kunnan koulukuljetuksia tilausajoliikenteessä hoitaa eri alueilla (reiteillä) seuraavat liikennöitsijät 31.7.2025 saakka, lisäksi mahdollisten optiovuosien (2 vuotta) käyttöönoton jälkeen 31.7.2027 saakka.

Tilausajokuljetuksissa esiintyviin kysymyksiin voi olla yhteydessä Apissa ilmoitettuun kuljettajan puhelinnumeroon tai liikennöitsijän palvelukeskukseen.

Koulukuljetuksen reitit ja liikennöitsijät

Kohde 1 Pohjois-Paippinen – Talma                                                      HelpBus Oy

Kohde 2 Nikkilä – Savijärvi – Linnanpelto – Herrala                         Taksi Päijänne Oy

Kohde 3 Nikkilä – Hindsby – Gesterby                                                  HelpBus Oy

Kohde 4 Nikkilä – Paippinen                                                                     Rapiditaxi Oy

Kohde 5 Myyras – Nikkilä – Martinkylä – Talma                                  HelpBus Oy

Kohde 6 Söderkulla – Gumbo – Immersby – Massby                        HelpBus Oy

Kohde 7 Söderkulla – Box – Kitö – Kalkkiranta                                    Rapiditaxi Oy

Kohde 8 Sipoo – Tuusula                                                                            Rapiditaxi Oy

Kohde 9 Sipoo – Helsinki                                                                           Rapiditaxi Oy

Kohde 12 Sipoo – Porvoo                                                                          Taksi Päijänne Oy

Toimi näin

Koulukuljetusetuutta lukuvuodelle 2024–2025 haetaan Wilman hakulomakkeen kautta. Keskitetty hakuaika alkaa 1.3.2024 ja päättyy 17.3.2024.

Koulukuljetusta haetaan Wilmassa lomakkeella ”Koulukuljetukseen hakeminen”. Kuljetushakemus löytyy:

 1. Oma etusivu (kolme pistettä)
 2. ”Hakemukset ja päätökset”
 3. Välilehdeltä ”Kaikki”
 4. Oikeasta reunasta ”Tee uusi hakemus” (Koulukuljetukseen hakeminen).

Mikäli sinulla ei ole Sipoon Wilma-tunnuksia tai käyttäjätunnusten kanssa on ongelmia, voit ottaa yhteyttä wilma.helpdesk@sipoo.fi

HUOM! Hakemuksia ei voi laatia eikä päätöksiä lukea Wilma-sovelluksella. Katso selaimen kautta.

Lisätietoa

Jos sinulla on kysyttävää, niin voit soittaa koulukuljetuksen palvelupuhelimeen soittoaikana arkipäivisin klo 12–13 tai voit jättää viestin Oma asioinnin kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuljetusperiaatteet

Sipoon kunta myöntää perusopetuksessa oleville oppilaille koulukuljetuksen omaan lähikouluun tai korvaa oppilaan huoltajalle koulumatkakustannuksia seuraavin perustein:

Koulumatkan pituus kilometreinä.

 • Oppilas on vuosiluokkien 1–3 oppilas ja koulumatka on yli 3 km
 • Oppilas on vuosiluokkien 4–9 oppilas ja koulumatka on yli 5 km

Koulumatkan vaarallisuus.

 • Oppilaan on mahdollista saada koulukuljetus, jos kuljettu tie on vaarallinen.
 • Sipoon kunta käyttää koulumatkan turvallisuuden arvioinnissa asiantuntija-apuna Koululiitu-ohjelmaa, joka on työkalu koulumatkan turvallisuuden arvioimiseksi.
 • Sipoon kunnan määrittelemät vaaralliset tiet löytyy liitteenä sivun oikeasta laidasta.

Koulumatkan pituus ajallisesti.

 • Oppilaan koulumatkan pituus ajallisesti voi kestää enintään 2,5 tuntia päivässä. 13 vuotta täyttäneen oppilaan koulumatka kestää enintään 3 tuntia päivässä.

Matka bussipysäkille yli 2 tai 3 km.

 • Oppilaille ei pääsääntöisesti järjestetä kuljetuksia kodin ja pysäkin välille, jos matka on lyhyempi kuin
 • 2 km / vuosiluokkien 1–6 oppilaat ja
 • 3 km / vuosiluokkien 7–9 oppilaat

Terveydelliset syyt.

 • Oppilaan on mahdollista saada koulukuljetus terveydellisistä syistä tai jos koulumatka on oppilaalle liian vaikea tai rasittava.
 • Asiantuntijalausunto on aina liitettävä hakemukseen (lääkäri, psykologi, toimintaterapeutti tai sosiaalityöntekijä). Asiantuntijalausunto toimitetaan kullekin lukuvuodelle uudelleen.
 • Lausunnon voi toimittaa kuljetuskoordinaattorin sähköpostiin: sari.niemi@sipoo.fi (salattuna viestinä). Tällöin sähköiselle hakemukselle tulee lisätä maininta kuljetuskoordinaattorille toimitetusta lausunnosta hakemuksessa kohtaan: ”kuljetuksen lisätietoja”.
 • Lausunnossa tulee todeta yksilöity tarve ja perusteet kuljetukselle sekä ajanjakso, mille kuljetusta haetaan. Lausunnossa tulee todeta myös esitys kuljetusmuodosta (esim. tarvitsee taksikuljetuksen liikuntarajoitteen takia). Lausunto ei velvoita kuntaa kuljetuksen järjestämiseen tai tiettyyn kuljetusmuotoon, mutta sitä käytetään asiantuntija-apuna päätöksenteossa.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka

 • on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
 • muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perusopetuslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628