Rakennusvalvonta ja yhteystiedot

Tällä sivulla:

Suomen lain mukaan rakentaminen on luvanvaraista. Rakennusvalvonnassa neuvomme kaikkien rakentamisen lupien hakemisessa, käsittelemme ja myönnämme tarvittavat luvat sekä hoidamme viranomaiskatselmukset aina loppukatselmukseen asti. Viranomaisena seuraamme rakentamiseen liittyvien lakien ja määräysten noudattamista. Niihin pohjautuen autamme hakuprosesseissa ja valvomme rakentamista. Tavoitteenamme on mahdollistaa hyvä ja turvallinen rakennettu ympäristö asema- ja yleiskaavojen toteuttamisen kautta sekä samalla huolehtia rakentajien ja heidän naapureidensa oikeusturvasta.

Rakennusvalvonta veloittaa palveluistaan rakennus- ja ympäristövaliokunnan hyväksymän rakennusvalvonnan taksan mukaisesti.

Rakennusvalvontaa ohjaa Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä sitä alempiasteiset säädökset, Sipoon kunnan rakennusjärjestys sekä kaavat. Rakennusvalvonta toimii Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunnan alaisena rakennusvalvontaviranomaisena.

Toimi näin

Palvelemme asiakkaitamme Lupapisteessä, sähköpostitse ja puhelimitse puhelinaikoina. Katselmusajat varataan rakennustarkastajilta.

Lupakäsittelijöillä ja rakennustarkastajilla on puhelinajat ma, ke ja pe klo 10-11.

Rakennusvalvonnan asiantuntijoiden vastuualueet näkyvät oheisella kartalla (Alue A on Öljytien pohjoispuoli, alue B on Öljytien eteläpuoli).

Saat näkyviin palveluaikamme ja vastuualueemme klikkaamalla henkilön nimeä. Mikäli emme pysty vastaamaan puhelimeen, toivomme sinun jättävän vastaajaan soittopyynnön, johon vastaamme vapauduttuamme. Voit jättää soittopyynnön myös sähköpostitse tai kunnan Infoon.

Sipoossa kaikki rakentamisen luvat haetaan sähköisessä asiointipalvelussa Lupapiste.fi.