Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

Sipoon kunta vastaa kunnan ylläpitämien katujen ja yleisten alueiden kunnossapidosta.

Kunnossapitoon sisältyy

  • kadun päällysteen korjaaminen tai uudelleen päällystäminen,
  • sorapäällysteisen kadun pitäminen tasaisena,
  • sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitominen,
  • kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapito,
  • lumen ja jään poistaminen ja liukkauden torjunta sekä
  • yleisten alueiden puhtaanapito.

Jos omistat tontin, sinulla on velvollisuus huolehtia tonttiin rajautuvan katualueen siisteydestä.

Yleisten teiden kunnossapidosta vastaa Uudenmaan ELY-keskus. (Liikenteen Asiakaspalvelu).

Sähkölinjoihin liittyvät viat ja vauriot hoitaa Sipoon alueella Sipoon Energia. Sipoossa katuvalaistuksen hoidon ja ylläpidon tehtäviä hoitaa Uudenmaan Verkonrakennus Oy. Havaitut viat, rikkoontumiset ja häiriöt tulee ilmoittaa suoraan palveluntuottajalle.

Luvat yksityisteiden liikennemerkkien pystytykseen myöntää katupäällikkö.

Vanhoihin yksityistiejaoston asiakirjoihin tai tieoikeuksiin liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä maankäyttöasiantuntijaan. Lisätietoa: Suomen Tieyhdistys - yksityistiet.

Toimi näin

Voit antaa palautetta ja tehdä vikailmoituksen katujen ja yleisten alueiden kunnossapidosta Sipoon kunnalle oheisesta "Anna meille palautetta" -painikkeesta tai Oma asiointi -palvelussa.

Talvikunnossapitoon liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä suoraan aluetta hoitavaan yritykseen.

Yleisiä teitä koskevissa asioita voi ottaa yhteyttä suoraan ELY-keskukseen.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Tontin omistajana sinulla on velvollisuus huolehtia tonttiin rajautuvan katualueen siisteydestä.

Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitomisen. Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta.

Kadun kunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen ja liukkauden torjunta. Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle ja liikkumiselle huomattavaa haittaa.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780669