Strategiat ja suunnitelmat

Sipoon kunnan visio

"Sipoo on pääkaupunkiseudun kupeen viherkeidas, jossa on mahdollisuus yhteisölliseen asumiseen ja vapaa-aikaan sekä menestykselliseen yrittämiseen. Sipoossa asuu ja yrittää aktiivisia ja oma-aloitteisia ihmisiä, jotka voivat hyvin ja saavat asioita aikaan yhdessä tekemällä."

Kuntastrategia

Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon seuraavat kokonaisuudet:

  1. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
  2. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen
  3. kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet
  4. omistajapolitiikka
  5. henkilöstöpolitiikka
  6. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
  7. elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen.

Strategian toimeenpano

Yksi strategia, ja lisäksi useita toimeenpanosuunnitelmia ja ohjelmia sen toteuttamiseksi. Valiokunnat tekevät osasto- ja yksikkökohtaisia toimeenpanosuunnitelmia ja ohjelmia, joissa huomioidaan kunnan strategian kaikki kohdat. Toimeenpanosuunnitelmiin ja ohjelmiin kirjataan selkeästi, mitä strategiassa kirjoitettu kohta merkitsee osaston tai yksikön toiminnalle, ja miten sen kohdat toteutetaan käytännössä osastoilla ja yksiköissä. Valtuusto hyväksyy sitovat tavoitteet strategian saavuttamiseksi.

Toimi näin

Olemme koonneet tähän kokonaisuuteen tietoa Sipoon kunnan strategioista, suunnitelmista ja ohjelmista. Voit tutustua niihin oheisista linkeistä.

Tausta ja lainsäädäntö