Hakeminen, asiakasmaksut ja irtisanominen

Hakeminen kunnalliseen varhaiskasvatukseen

Hae varhaiskasvatuspaikkaa neljä (4) kuukautta ennen paikan tarvetta, verkkoasioinnin kautta Hakemus varhaiskasvatukseen -lomakkeella. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve ei ole ennakoitavissa työllistymisestä, opinnoista, koulutuksesta tai muutosta toiseen kuntaan työn tai opintojen vuoksi, varhaiskasvatuspaikkaa on haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Poikkeuksena on haku kielikylpypäiväkotiin, johon hakemukset seuraavalle toimintakaudelle tulee jättää maaliskuun loppuun mennessä.

Hakeminen yksityiseen varhaiskasvatukseen

Hakeminen yksityiseen päiväkotiin

Hae yksityiseen päiväkotiin suoraan yksityisen palveluntuottajan omalla hakemuksella.

 

Hae palvelusetelillä toimivaan päiväkotiin näin:

 1. Hae päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista. Hae suoraan palveluntuottajalta.
 2. Päiväkotipaikan varmistuttua, hae kunnalta palveluseteliä sähköisesti täyttämällä Hakemus varhaiskasvatukseen -lomake verkkoasioinnissa. Sekä,
 3. toimita tuloselvitys sähköisesti täyttämällä Tuloselvitys päivähoitomaksun määrittämiseksi -lomake verkkoasioinnissa. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa maksavasi korkeinta asiakasmaksua. Kunta tarvitsee tuloselvityksen ennen palvelusetelipäätöksen myöntämistä.

Palveluseteli myönnetään, kun perhe on tehnyt yllä mainitut toimenpiteet ja yksityinen palveluntuottaja on ilmoittanut hoidon aloittamisesta kunnan Varhaiskasvatuspalveluille.

Kun perhe saa paikan yksityisestä päiväkodista, kunnalliseen varhaiskasvatukseen jätetty hakemus raukeaa.

Sipoossa toimivat palvelusetelipäiväkodit:

 • Box barnträdgård
 • Daghemmet Arken
 • Nickby barnträdgård
 • Norlandia – Kaisla
 • Norlandia – Talma
 • Pilke liikuntapäiväkoti Söderkulla

 

Hae yksityisen hoidon tuella toimivaan päiväkotiin näin:

 1. Hae varhaiskasvatuspaikkaa suoraan palveluntuottajalta.
 2. Yksityistä hoidon tukea ja kuntalisää haetaan Kelalta, Kelan lomakkeella WH 1 (Lasten yksityisen hoidon tuki). Tuki maksetaan suoraan palveluntuottajalle.
 3. Yksityinen palveluntuottaja hinnoittelee itse varhaiskasvatuspaikan ja laskuttaa suoraan asiakasta.

Kun perhe saa paikan yksityisestä päiväkodista, kunnalliseen varhaiskasvatukseen jätetty hakemus raukeaa.

Sipoossa yksityisellä tuella toimivat päiväkodit:

 • Kuus daghem
 • Lehmuslinnan päiväkoti
 • Musiikkipäiväkoti Poco

 

Hakeminen yksityiseen perhepäivähoitoon

Perheet voivat myös valita yksityisen perhepäivähoidon ja saada yksityisen hoidon tukea Kelalta.

Yksityinen perhepäivähoitaja tulee olla kunnan hyväksymä. Yksityisiä perhepäivähoitajia ohjaa samat lait ja säännöt kun kunnallisia perhepäivähoitajia. Kunta myös valvoo, ohjaa ja tekee yhteistyötä yksityisten perhepäivähoitajien kanssa.

Kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa

Kun lapselle on myönnetty varhaiskasvatuspaikka, sitä ei tarvitse erikseen ottaa vastaan tai vahvistaa. Varhaiskasvatus sekä laskutus alkavat automaattisesti varhaiskasvatuspäätöksessä ilmoitetusta päivästä lähtien. Mikäli ette haluakaan ottaa vastaan teille myönnettyä paikkaa, teidän täytyy ilmoittaa asiasta kyseiseen päiväkodin johtajalle mahdollisimman pian. Mikäli myönnettyä paikkaa ei peruta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen varhaiskasvatuksen aloituspäivää, peritään puolet yhden kuukauden hoitomaksusta. Päätös saadusta paikasta raukeaa viikon kuluttua varhaiskasvatuksen alkamisajankohdasta, mikäli lapsi ei ole aloittanut varhaiskasvatuksessa eikä poissaolosta ole ilmoitettu. Uuden hakemuksen käsittelyaika on neljä kuukautta.

 

Varhaiskasvatuksen alkaessa teidän tulee huolehtia seuraavista käytännön asioista:

• Aloituskeskustelu ja tutustuminen yksikköön
• Hoitoaikasopimus
• Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen
• Tuloselvitys

Siirtyminen kotoa lapsiryhmän jäseneksi on suuri muutos lapsenne elämässä. Sipoon kunnalla on käytössä yhtenäinen varhaiskasvatuksen aloituksen käytäntömalli tukemassa lapsen varhaiskasvatuksessa aloittamista.

 

Aloituskeskustelu lapsen kotona
Ennen varhaiskasvatuksen alkua toivomme tapaavamme huoltajat ja lapsen, aloituskeskustelun merkeissä lapsen kotona. Aloituskeskustelussa huoltajilla on mahdollisuus kertoa lapsestaan asioita, jotka auttavat kasvattajia tutustumaan lapseen sekä perheeseen. Aloituskeskustelulla luodaan pohja huoltajien ja kasvattajien väliselle hyvälle kasvatusyhteistyölle ja sen avulla edistetään lapsen turvallista varhaiskasvatuksen alkua. Vaihtoehtoisesti, aloituskeskustelu voidaan järjestää myös varhaiskasvatusyksikössä. Keskusteluun voivat osallistua lapsen molemmat huoltajat lapsen / lapsien kanssa ja siihen varataan aikaa noin 1,5 tuntia.

 

Ensimmäinen vierailu päiväkodissa/ esiopetusyksikössä/ perhepäivähoitajalla
Ennen varhaiskasvatuksen alkua toivomme, että otatte yhteyttä lapsenne tulevaan yksikköön ja sovitte ensimmäisestä käynnistä siellä. Tämän tapaamisen tarkoituksena on tavata kasvatushenkilökuntaa, nähdä tilat sekä täyttää hoitoaikasopimus. Samalla sovitaan aloituskeskustelun ajankohta sekä tutustumisen aikataulu.

 

Tutustumisjakso varhaiskasvatusyksikössä

Tämä on lapsen kannalta tutustumisprosessin tärkein osa ja siihen on hyvä varata aikaa ennen varhaiskasvatuksen aloitusta 1-2 viikkoa. Lapsenne sopeutumista uuteen ympäristöön helpottaa, kun hän saa rauhassa etukäteen tutustua siihen yhdessä huoltajan kanssa. Toivommekin että huoltajat osallistuvat aktiivisesti yhdessä lapsen kanssa päivän eri tilanteisiin. Huoltajan aktiivisuus ja rohkaisu vahvistaa lapsen sopeutumista uuteen ryhmään.

 

Hoitoaikasopimus

Hoitoaikasopimus täytetään yhdessä varhaiskasvatushenkilökunnan kanssa tutustumiskäynnin yhteydessä, tai viimeistään varhaiskasvatuksen alkaessa. Hoitoaikasopimuksen voi täyttää ja tulostaa etukäteen.

 

Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen

Sipoossa on käytössä sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen. Huoltajat ilmoittavat lastensa hoitoajat aina etukäteen eVarhaiskasvatus-portaalissa. Ohjeet hoitoaikojen ilmoittamiseen löytyvät tästä.

 

Tuloselvityksen jättäminen

Viimeistään hoidon alkaessa perheen tulee jättää tuloselvitys asiakasmaksun määrittelemiseksi. Ohjeet asiakasmaksuihin sekä tuloselvitykseen liittyen löytyvät kotisivuilla.

Esiopetuksen asiakasmaksut

Esiopetus koulupäivinä 4 h/ päivä, on maksuton. Täydentävä varhaiskasvatus aamulla ennen esiopetusta ja iltapäivällä esiopetuksen jälkeen on maksullista. Asiakasmaksu määräytyy seuraavasti:

Taulukko jossa kolme sarakaketta: esiopetus, täydentävä varhaiskasvatus ja maksuprosentti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Esiopetus 4h/pvä on maksuton.
 • Esiopetus 4h/pvä ja 3h/pvä tai vähemmän, vastaa 45% kokopäiväisestä kuukausimaksusta.
 • Esiopetus 4h/pvä ja 3-5h/pvä täydentävää varhaiskasvatusta, vastaa 65% kokopäiväisestä kuukausimaksusta.
 • Esiopetus 4h/pvä ja yli 5h/pvä täydentävää varhaiskasvatusta, vastaa 80% kokopäiväisestä kuukausimaksusta.

Varhaiskasvatuksesta perittävät maksut

Päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa peritään asiakasmaksu perheen koon ja bruttotulojen mukaan, prosentuaalisesti. Päivähoitopalvelujen tarpeesta tehdään kirjallinen hoitoaikasopimus, jossa määritellään hoitopäivien pituus ja sovittujen hoitopäivien lukumäärä kuukaudessa.

 

Varhaiskasvatuksen maksut 1.8.2020 alkaen

Taulukko, jonka sarakkeet perheen koko, vähimmäisbruttotuloraja euroa/kk, maksuprosentti ja korkeimman maksun tuloraja euroa/kk.

 

 

 

 

 

 

(Taulukko saavutettava.)

Korkein perittävä asiakasmaksu on 288 €/kk. Alle 27 €:n kuukausimaksua ei peritä. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin. Opetus- ja kuttuuriministeriö tarkistaa laissa määritellyn mukaisesti varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut joka toinen vuosi (indeksitarkistus).

Perheen nuorimman lapsen maksu on korkeintaan 288 €/kk. Perheen toisen lapsen maksu on 50 % ensimmäisen lapsen maksusta, korkeintaan 144 €/kk. Perheen seuraavien lasten maksut ovat 20 % nuorimman lapsen maksusta, korkeintaan 58 €/kk.

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 144 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

 

Maksulaskuri

Varhaiskasvatuksen maksulaskurista voit arvioida kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun suuruuden. Huomioithan, että laskurista saat suuntaa-antavan maksun suuruuden.

 

Palveluntarve ja asiakasmaksu

Asiakasmaksun määrään vaikuttaa varhaiskasvatuspalvelun tarve kuukaudessa:

Taulukko, jonka sarakkeiden otsikot ovat "Varhaiskasvatuspalvelun tarve kuukaudessa" ja "Maksuprosentti".

 

 

 

 

 

 

 

(Taulukko saavutettava.)

sekä päivittäinen palveluntarve:

Taulukko, jonka sarakkeiden otsikot ovat "Palveluntarve / päivä" ja "Maksuprosentti".

 

 

 

 

 

 

 

(Taulukko saavutettava.)

 

Maksu vuorohoidosta

Vuorohoidon asikasmaksuja määritettäessä sovelletaan varhaiskasvatuspäiviä laskettaessa seuraavia tuntimääriä ja kellonaikoja. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa:

 • klo 6.30 ja 17.30 välillä, yksi (1) toimintapäivä
 • klo 17.30 jälkeen ja jakso on jatkunut yli 10 tuntia, yksi (1) toimintapäivä
 • klo 22 ja klo 6.30 välillä, yksi (1) toimintapäivä
 • 24 tunnin yhtämittaisesta jaksosta, kaksi (2) toimintapäivää
 • yli 24 tunnin yhtämittaisesta jaksosta, kolme (3) toimintapäivää

 

Muut maksut

  • Tilapäisestä varhaiskasvatuksesta peritään 25,90 € / pvä / lapsi kokopäiväisestä toimintapäivästä.
  • Avoin varhaiskasvatus, eli kerhotoiminnan asiakasmaksu, määräytyy lapsen viikoittaisen osallistumismäärän perusteella:
   1-2 kertaa viikossa = 30 euroa/kausi
   3-4 kertaa viikossa = 60 euroa/kausi
  • Lapsiparkin hinta on 2 euroa/lapsi/kerta.

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteli

Palveluseteli on yksi tapa tukea kuntalaisia yksityisten päiväkotien palvelujen käytössä. Jos perhe hakee palveluseteliä, he eivät voi samanaikaisesti saada Kelan myöntämää yksityisen hoidon tukea. Palvelusetelin saaja ei voi käyttää samanaikaisesti avoimen varhaiskasvatuksen palveluita.

Palvelusetelin arvo on tulosidonnainen. Tulosidonnaisuus lasketaan samojen tulorajojen mukaan kuin kunnallisessa päivähoidossa. Sisaralennus myönnetään perheille kunnallisen päivähoidon asiakasmaksuasetuksen mukaan.

 

Hae palveluseteliä kunnalta näin:

 1. Hae päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista. Hae suoraan palveluntuottajalta.
 2. Päiväkotipaikan varmistuttua, hae kunnalta palveluseteliä sähköisesti täyttämällä Hakemus varhaiskasvatukseen -lomake verkkoasioinnissa. Sekä,
 3. toimita tuloselvitys sähköisesti täyttämällä Tuloselvitys päivähoitomaksun määrittämiseksi -lomake verkkoasioinnissa. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa maksavasi korkeinta asiakasmaksua. Kunta tarvitsee tuloselvityksen ennen palvelusetelipäätöksen myöntämistä.

Palveluseteli myönnetään, kun perhe on tehnyt yllä mainitut toimenpiteet ja yksityinen palveluntuottaja on ilmoittanut hoidon aloittamisesta kunnan Varhaiskasvatuspalveluille.

 

Asiakasmaksu

Yksityinen palveluntuottaja laskuttaa asiakasta itse. Palveluseteli-osuuden kunta maksaa suoraan yksityiselle palveluntuottajalle.

Perhe maksaa yksityisestä varhaiskasvatuspalvelusta saman asiakasmaksun kun kunnan varhaiskasvatuksessa. Tämän lisäksi palveluntuottajalla on mahdollisuus periä 0 – 30 euroa / lapsi / kuukausi ylimääräistä asiakasmaksua.

Tuloselvityksen toimittaminen

Tuloselvitys ja maksupäätös

Maksupäätös perustuu aina tuloselvitykseen. Tulotiedot on toimitettava viimeistään saman kuukauden aikana kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa. Tee tuloselvitys sähköisesti täyttämällä Tuloselvitys päivähoitomaksun määrittämiseksi-lomakkeen.

Mikäli tulotietoja ei ole toimitettu, peritään varhaiskasvatuksesta korkein maksu. Asiakasmaksu tarkistetaan kerran vuodessa ennen uuden toimintakauden alkua, elokuussa.

Jos perheen tulotiedot tai muut olosuhteet muuttuvat, voidaan maksupäätös muuttaa aikaisintaan sen kuukauden alusta, jolloin tulotiedot tai muu riittävä selvitys on toimitettu.

Puuttuvilla tulotiedoilla määrättyä maksua ei korjata takautuvasti.

Perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot, verosta vapaat tulot sekä ansiotuloa korvaavat tulot.

 

Maksun määrittämistä varten tarvittavat tulotiedot

 • Palkansaajat: viimeisin palkkalaskelma, josta ilmenee kertymä sekä luontaisedut.
 • Opiskelijat: kopio opintotukipäätöksestä, josta ilmenee opintotuen määrä. 
 • Yksinhuoltajat: kopio elatusmaksupäätöksestä.
 • Sosiaalietuudet: kopiot päätöksestä ja maksusta (esim. sairaus, äitiys- ja vanhempainraha- tai työttömyyspäivärahat, kuntoutusraha, kuntoutustuki, eläkkeet).
 • Pääomatulot: kopio tulotositteista (esim. vuokratulot, osinkotulot).
 • Yrittäjät:
  • Kopio viimeksi valmistuneen verotuksen verotuspäätöksestä
  • Kopio viimeksi valmistuneesta tuloslaskelmasta ja taseesta (ei osakeyhtiö)

 

Ilmoita tulotietojen muutokset

Perheellä on velvollisuus ilmoittaa sähköisesti liitteineen, jos perheen tulot olennaisesti (yli 10%) muuttuvat, työ- tai opiskelutilanne tai perheen koko muuttuu.

Asiakasmaksun tarkistamista varten toimitetaan aina uusi tulonselvityslomake liitteineen.

Yhteishuoltajuuden vaikutus asiakasmaksuun

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on Digi- ja väestötietoviraston mukainen asuinpaikka.

Poissaolojen vaikutus asiakasmaksuun

Asiaksmaksulakiin perustuvat poissaolohyvitykset:

  • jos lapsi on sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, ei maksua kyseiseltä kuukaudelta peritä lainkaan.
  • jos lapsi on sairauden vuoksi poissa yli kymmenen (10) toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
  • jos lapsi on poissa muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
  • maksu voidaan periä enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8-31.7) aikana.

Päiväkodinjohtajalla on oikeus pyytää tarvittaessa sairauspoissaolosta lääkärin- tai terveydenhoitajan todistus.

Kesäajalta myönnettävät maksuvapautukset Sipoossa

 1. Maksuton kuukausi on heinäkuu edellyttäen, että hoito on alkanut ennen edellisen vuoden syyskuun 1. päivää. Sipooseen muuttavan perheen tulee ilmoittaa, jos lapsi on ollut kunnallisessa päivähoidossa toisessa kunnassa toimintavuoden aikana (asiakasmaksulain perusteella).
 2. Mikäli lapset eivät osallistu varhaiskasvatukseen ajalla 1.6-31.7, ei peritä varhaiskasvatusmaksua tältä ajalta. Edellytyksenä että asiasta ilmoitettu kesä-kyselyn yhteydessä keväällä.
 3. Ennen esiopetusvuoden aloitusta, perheellä on mahdollisuus irtisanoa lapsen varhaiskasvatuspaikka ja aloittaa perusopetuslain mukainen esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus esiopetusvuoden alkaessa. Poissaoloajalta ei peritä maksua.

Kesäajan poissaolo pitää lapsen kunnallisen varhaiskasvatuspaikan voimassa eikä Kelan maksamia lastenhoidon tukia voi saada samalta ajalta. Tukien saanti edellyttää varhaiskasvatuspaikan irtisanomista.

 

Hoitoaikasopimus ja vuorotyöstä johtuva hoitoaikaseuranta

Varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle tehdään hoitoaikasopimus, jossa lapselle määritetään sovittu varhaiskasvatusaika kuukaudessa. Hoitoaikasopimus tehdään lapsen varhaiskasvatuksen alkaessa päiväkodinjohtajan tai perhepäivähoidon esimiehen kanssa. Lapsen varhaiskasvatusajan tarpeen muuttuessa, tehdään uusi hoitoaikasopimus. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve muuttuu kesken kuukauden, tule uusi hoitoaika voimaan seuraavan kuukauden alusta.

Huoltajien määritellessä lapsensa varhaiskasvatuspäiviä kuukaudessa, tulee heidän kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

 • Lapsen varhaiskasvatuksen tarve / sovitut varhaiskasvatuspäivät kirjataan hoitoaikasopimukseen, jonka huoltajat allekirjoittavat.
 • Lapsen läsnäolopäivät ilmoitetaan sähköiseen eVarhaiskasvatusportaaliin etukäteen, viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen hoidon tarvetta. Ilmoitus on sitova.
 • Varhaiskasvatuspäivien ylittäessä sovitut päivät, sopimus raukeaa ja varhaiskasvatusmaksuna peritään normaali, täyden kuukauden varhaiskasvatusmaksu. Varhaiskasvatuspäivien määrän alitusta ei hyvitetä.
 • Perheen loma-aikoja, lapsen sairaudesta johtuvia poissaoloja tai muita satunnaisia poissaoloja ei lasketa säännöllisiin poissaoloihin eikä sovittuja varhaiskasvatuspäiviä voi muuttaa niiden takia.
 • Jos sovittu varhaiskasvatuspäivä vaihtuu huoltajan työvuoromuutoksen takia, voidaan varhaiskasvatuspäivien siirrosta sopia päiväkodinjohtajan tai perhepäivähoidon esimiehen kanssa.

 

Mikäli lapsen hoidon tarve vaihtelee huoltajien vuorotyön tai opiskelusta johtuen, voidaan kolmen kuukauden seurantajakso ottaa käyttöön. Tämä tarkoittaa sitä, että keskimääräinen hoitoaika kolmen kuukauden aikana tulee tasoittua hoitoaikasopimuksessa sovittujen toimintapäivien määrään (10-16 pvä/kk). Varhaiskasvatuspäivien toteutumista seurataan kolmen kuukauden jaksoissa elo-lokakuu, marras-tammikuu, helmi-huhtikuu ja touko-heinäkuu.

Perhepäivähoidon maksuhyvitys

Kun varsinainen perhepäivähoitopaikka ei ole perhepäivähoitajasta johtuvasta syystä käytössä

Varahoitopaikkana toimii perheen kanssa sovittu päiväkoti, jossa noudatetaan samoja hoitoaikoja kuin varsinaisessa hoitopaikassa.

Maksuttomia hoitopäiviä ovat ne hoitopäivät, jolloin perhepäivähoitoa ei voida tarjota esim. perhepäivähoitajan lomasta johtuen, eikä varahoitopaikkaa käytetä, vaan perhe järjestää lapsensa varhaiskasvatuksen itse.

 

Hae maksuhyvitystä näin:

 • Perheen tulee hakea maksuhyvitystä sähköisesti Perhepäivähoidon maksuhyvityshakemus. Hakemus tulee tehdä viimeistään seuraavan kuukauden 2. päivään mennessä. Myöhemmin tulleita hyvityspyyntöjä ei voida käsitellä. Maksuttomat päivät hyvitetään ko. kuukauden
  päivähoitomaksussa.

Maksua ei kuitenkaan hyvitetä, jos lapsella ei ole hoitajan poissaolon aikana tarvetta varahoitoon (esim. lapsen loma-aika samanaikaisesti hoitajan poissaolon kanssa tai ennalta sovitut vapaapäivät).

Muilta osin perhepäivähoidon poissaolot seuraavat varhaiskasvatuksen poissaolohyvityksiä.

Kunnallisen varhaiskasvatuspaikan peruminen tai irtisanominen

Varhaiskasvatuspaikan peruminen

Ilmoittakaa hoitopaikan perumisesta mahdollisimman pian kyseisen päiväkodin johtajalle, joko sähköpostilla tai soittamalla.

Jos lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa ei oteta vastaan eikä paikkaa ole peruutettu viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, lapsen huoltajilta peritään puolet asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Päätös saadusta paikasta raukeaa viikon kuluttua hoidon alkamisajankohdasta, mikäli lapsi ei ole aloittanut varhaiskasvatuksessa eikä poissaolosta ole ilmoitettu.

 

Kunnallisen varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Varhaiskasvatuspaikka tulee sanoa irti ennen hoidon päättymistä. Paikka sanotaan irti sähköisesti lomakkeella Päivähoitopaikan irtisanominen ennen viimeistä hoitopäivää. Laskutus päättyy irtisanomispäivään.

 

Muutto toiselle paikkakunnalle

Sipoosta pois muuton vuoksi varhaiskasvatuspaikkaa voi käyttää sen kuukauden loppuun, jolloin muutto tapahtuu.

 

Yksityisen varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Yksityinen varhaiskasvatuspaikka sanotaan irti lapsen päiväkotiin/perhepäivähoitajalle. Tämän lisäksi

 • palvelusetelipäiväkodin asiakas tulee irtisanoa palveluseteli kunnalta sähköisesti lomakkeella Päivähoitopaikan irtisanominen ennen viimeistä hoitopäivää. Voit neuvotella irtisanomisajan pituudesta yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajan kanssa, mutta yleensä irtisanomisaika on vähintään kuukausi.
 • Yksityisen hoidon tuen asiakkaan tulee ilmoittaa varhaiskasvatuksen päättymisestä Kelan asiointipalvelussa.

 

Siirtyminen yksityisestä kunnalliseen tai kunnallisesta yksityiseen varhaiskasvatukseen

Jos siirryt toisen palvelutuottajan asiakkaaksi (esimerkiksi kunnallisesta päiväkodista yksityiseen päiväkotiin), muista sanoa aiempi varhaiskasvatuspaikka irti.

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ei ole irtisanomisaikaa, mutta takautuvaa irtisanomista ei voi tehdä. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa on yleensä vähintään kuukauden irtisanomisaika, mikä on hyvä huomioida siirtoa suunniteltaessa. Sekä kunnallinen että yksityinen paikka sanotaan irti sähköisesti (kunnalle tai Kelalle).

Usein kysyttyjä kysymyksiä asiakasmaksuista

Miksi maksupäätöksiä tulee niin usein?

 • maksupäätös muodostuu aina, kun jotain muutosta lapsen tietoihin on tehty. Jos perheessä tapahtuu muutoksia (esim. uusi avo-/aviopuoliso tai  lapsi täyttää 18 vuotta) saa perhe uuden maksupäätöksen. Lapsen palvelutarpeen muuttuessa esim. kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta osa-aikaiseen tai perhe tekee sopimuksen vähemmästä palveluntarpeesta vaikuttaa asiakasmaksun muodostamiseen ja perhe saa uuden maksupäätöksen. Myös lakimuutokset ja indeksimuutokset vaikuttavat varhaiskasvatusmaksuun, jolloin tulorajat muuttuvat. Kaikki nämä muutokset muodostavat uudet maksupäätökset.

 

Mitkä tulot vaikuttavat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun?

 • Päätoimen ja sivutoimen palkka (brutto), sekä lomaraha
 • Luontaisedut, esim. auto- ja puhelinetu
 • Vanhempainraha, äitiysraha, isyysraha, erityisäitiysraha
 • Vuokratulot (joista on vähennetty vastikkeet)
 • Yritystoiminnan tulot sekä starttiraha
 • Metsä- ja maatilatalouden tulot
 • Lapsen saama elatusapu, elatustuki ja eläkkeet (koskien varhaiskasvatuksessa olevaa lasta)
 • Työmarkkinatuki ja työttömyyspäiväraha
 • Tapaturmavakuutuksen perusteella maksettavat korvaukset ja päivärahat
 • Joustava hoitoraha ja osittainen hoitoraha
 • Koulutustuki
 • Apurahat ja stipendit, joita ei ole myönnetty opintojen johdosta

 

Mitä tuloja ei huomioida päivähoitomaksua määriteltäessä?

 • Lapsilisä ja kotihoidon tuki
 • Vammaisetuus
 • Asumistuki
 • Tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulukorvaukset
 • Opintoraha, aikuiskoulutustuki, opintotuen asumislisä
 • Toimeentulotukena maksettava toimintaraha ja matkakorvaus
 • Kelan kuntoutusetuus ja kuntoutusrahaetuuden mukainen ylläpitokorvaus
 • Opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja avustukset

Tuloista vähennetään suoritetut elatusavut sekä tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä syytinki.

 

Milloin päivähoitolaskut tulevat ja milloin on eräpäivä?

 • päivähoitolaskut laskutetaan aina jälkikäteen eli esim. marraskuun lasku laskutetaan joulukuun alussa ja eräpäivä on joulukuun viimeinen arkipäivä. Perheitä suositellaan ottamaan käyttöön e-lasku, jolloin turhia paperilaskuja ei lähetetä.

 

Mitä tarkoittaa laskutuksen 12.kuukausi?

 • päivähoitolaskut laskutetaan 11 kuukaudelta kalenterivuodessa. Mikäli lapsen hoito on alkanut 1.8. tai aikaisemmin, seuraavan vuoden heinäkuu on maksuton, olipa lapsi sitten hoidossa tai ei. Mikäli lapsen  hoito on alkanut 1.9. tai tämän jälkeen, seuraavan vuoden heinäkuulta laskutetaan maksu sen mukaisesti, minkä ajan lapsi on päivystävässä päiväkodissa. Mikäli päivystysaikana ei tarvita lapselle hoitoa, laskua ei muodostu heinäkuulta lainkaan.

 

Milloin päivähoitolaskuun tulee hyvityksiä?

 • varhaiskasvatuslain mukaiset hyvitykset tulevat silloin, kun lapsi on sairaana saman kalenterikuukauden aikana 11 päivää tai enemmän, tällöin lasku puolittuu. Mikäli lapsi sairastaa koko kalenterikuukauden, laskua ei synny lainkaan. Mikäli lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta koko kuukauden muusta syystä kuin sairauden vuoksi, maksuna peritään puolen kuukauden maksu. Eli mikäli lapsi käyttää yhdenkin päivän varhaiskasvatuspalveluja kuukauden aikana, muodostuu koko kuukauden lasku. Syys,- joulu- ja talviloman poissaolot eivät vaikuta vähentävästi päivähoitolaskuun. Kesäajan poissaolot tarkistetaan joka kesä erikseen.

 

Perhemuutokset

 • mikäli perheessä tapahtuu muutoksia (tulee uusi avo- tai aviopuoliso, tulee avo- tai avioero yms.) ilmoita perhe- ja osoitteenmuutoksesta täyttämällä sähköinen tuloselvitys. Maksu määritellään sen perheen tulojen mukaisesti, kenen luona lapsella on väestörekisterikeskuksen mukainen osoite ja asuinpaikka)

 

Mistä sähköinen tuloselvitys löytyy?

 • Sähköinen tuloselvitys löytyy useilla varhaiskasvatuksen sivuilla. Tuloselvitykseen pääset myös tästä.

 

Milloin varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea?

 • Hae varhaiskasvatuspaikkaa neljä (4) kuukautta ennen varhaiskasvatuspaikan tarvetta. Mikäli tarve ei ole ennakoitavissa työllistymisestä, opinnoista, koulutuksesta tai muutosta toiseen kuntaan, työn tai opintojen vuoksi, varhaiskasvatuspaikkaa on haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.