Hakeminen, asiakasmaksut ja irtisanominen

Hakeminen kunnalliseen varhaiskasvatukseen

Hae varhaiskasvatuspaikkaa neljä (4) kuukautta ennen paikan tarvetta, hae eDaisy:ssä. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve ei ole ennakoitavissa työllistymisestä, opinnoista, koulutuksesta tai muutosta toiseen kuntaan työn tai opintojen vuoksi, varhaiskasvatuspaikkaa on haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Poikkeuksena on haku kielikylpypäiväkotiin, johon hakemukset seuraavalle toimintakaudelle tulee jättää maaliskuun loppuun mennessä.

Hakeminen yksityiseen varhaiskasvatukseen

Hakeminen yksityiseen päiväkotiin

Hae yksityiseen päiväkotiin suoraan yksityisen palveluntuottajan omalla hakemuksella.

 

Hae palvelusetelillä toimivaan päiväkotiin näin:

 1. Hae päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista. Hae suoraan palveluntuottajalta.
 2. Päiväkotipaikan varmistuttua, hae kunnalta palveluseteliä sähköisesti täyttämällä hakemuksen eDaisy:ssä. Ilmoita samalla tulotietosi.
 3. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa maksavasi korkeinta asiakasmaksua. Kunta tarvitsee tuloselvityksen ennen palvelusetelipäätöksen myöntämistä.

Palveluseteli myönnetään, kun perhe on tehnyt yllä mainitut toimenpiteet ja yksityinen palveluntuottaja on ilmoittanut hoidon aloittamisesta kunnan Varhaiskasvatuspalveluille.

Kun perhe saa paikan yksityisestä päiväkodista, kunnalliseen varhaiskasvatukseen jätetty hakemus raukeaa.
Palvelusetelipäätös toimitetaan eDaisyyn. Ilmoitus päätöksen saapumisesta tulee sähköpostiin.

Sipoossa toimivat palvelusetelipäiväkodit:

 • Box barnträdgård
 • Daghemmet Arken
 • Nickby barnträdgård
 • Norlandia – Kaisla
 • Norlandia – Talma
 • Pilke liikuntapäiväkoti Söderkulla

 

Hae yksityisen hoidon tuella toimivaan päiväkotiin näin:

 1. Hae varhaiskasvatuspaikkaa suoraan palveluntuottajalta.
 2. Yksityistä hoidon tukea ja kuntalisää haetaan Kelalta, Kelan lomakkeella WH 1 (Lasten yksityisen hoidon tuki). Tuki maksetaan suoraan palveluntuottajalle.
 3. Yksityinen palveluntuottaja hinnoittelee itse varhaiskasvatuspaikan ja laskuttaa suoraan asiakasta.

Kun perhe saa paikan yksityisestä päiväkodista, kunnalliseen varhaiskasvatukseen jätetty hakemus raukeaa.

Sipoossa yksityisellä tuella toimivat päiväkodit:

 • Kuus daghem
 • Lehmuslinnan päiväkoti
 • Musiikkipäiväkoti Poco

 

Hakeminen yksityiseen perhepäivähoitoon

Perheet voivat myös valita yksityisen perhepäivähoidon ja saada yksityisen hoidon tukea Kelalta.

Yksityinen perhepäivähoitaja tulee olla kunnan hyväksymä. Yksityisiä perhepäivähoitajia ohjaa samat lait ja säännöt kun kunnallisia perhepäivähoitajia. Kunta myös valvoo, ohjaa ja tekee yhteistyötä yksityisten perhepäivähoitajien kanssa.

Kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa

Kun lapselle on myönnetty varhaiskasvatuspaikka, se pitää vahvistaa. Varhaiskasvatus sekä laskutus alkavat automaattisesti varhaiskasvatuspäätöksessä ilmoitetusta päivästä lähtien. Mikäli ette haluakaan ottaa vastaan teille myönnettyä paikkaa, teidän täytyy ilmoittaa asiasta kyseiseen päiväkodin johtajalle mahdollisimman pian. Mikäli myönnettyä paikkaa ei peruta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen varhaiskasvatuksen aloituspäivää, peritään puolet yhden kuukauden hoitomaksusta. Päätös saadusta paikasta raukeaa viikon kuluttua varhaiskasvatuksen alkamisajankohdasta, mikäli lapsi ei ole aloittanut varhaiskasvatuksessa eikä poissaolosta ole ilmoitettu. Uuden hakemuksen käsittelyaika on neljä kuukautta.

 

Varhaiskasvatuksen alkaessa teidän tulee huolehtia seuraavista käytännön asioista:

• Aloituskeskustelu ja tutustuminen yksikköön
• Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen
• Tuloselvitys

Siirtyminen kotoa lapsiryhmän jäseneksi on suuri muutos lapsenne elämässä. Sipoon kunnalla on käytössä yhtenäinen varhaiskasvatuksen aloituksen käytäntömalli tukemassa lapsen varhaiskasvatuksessa aloittamista.

 

Aloituskeskustelu lapsen kotona
Ennen varhaiskasvatuksen alkua toivomme tapaavamme huoltajat ja lapsen, aloituskeskustelun merkeissä lapsen kotona. Aloituskeskustelussa huoltajilla on mahdollisuus kertoa lapsestaan asioita, jotka auttavat kasvattajia tutustumaan lapseen sekä perheeseen. Aloituskeskustelulla luodaan pohja huoltajien ja kasvattajien väliselle hyvälle kasvatusyhteistyölle ja sen avulla edistetään lapsen turvallista varhaiskasvatuksen alkua. Vaihtoehtoisesti, aloituskeskustelu voidaan järjestää myös varhaiskasvatusyksikössä. Keskusteluun voivat osallistua lapsen molemmat huoltajat lapsen / lapsien kanssa ja siihen varataan aikaa noin 1,5 tuntia.

 

Ensimmäinen vierailu päiväkodissa/ esiopetusyksikössä/ perhepäivähoitajalla
Ennen varhaiskasvatuksen alkua toivomme, että otatte yhteyttä lapsenne tulevaan yksikköön ja sovitte ensimmäisestä käynnistä siellä. Tämän tapaamisen tarkoituksena on tavata kasvatushenkilökuntaa, nähdä tilat sekä täyttää hoitoaikasopimus. Samalla sovitaan aloituskeskustelun ajankohta sekä tutustumisen aikataulu.

 

Tutustumisjakso varhaiskasvatusyksikössä

Tämä on lapsen kannalta tutustumisprosessin tärkein osa ja siihen on hyvä varata aikaa ennen varhaiskasvatuksen aloitusta 1-2 viikkoa. Lapsenne sopeutumista uuteen ympäristöön helpottaa, kun hän saa rauhassa etukäteen tutustua siihen yhdessä huoltajan kanssa. Toivommekin että huoltajat osallistuvat aktiivisesti yhdessä lapsen kanssa päivän eri tilanteisiin. Huoltajan aktiivisuus ja rohkaisu vahvistaa lapsen sopeutumista uuteen ryhmään.

 

Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen

Sipoossa on käytössä sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen. Huoltajat ilmoittavat lastensa hoitoajat aina etukäteen DaisyFamily:ssa. Ohjeet DaisyFamilyn käytöstä löytyy tästä.

 

Tuloselvityksen jättäminen

Viimeistään hoidon alkaessa perheen tulee jättää tuloselvitys asiakasmaksun määrittelemiseksi. Ohjeet asiakasmaksuihin sekä tuloselvitykseen liittyen löytyvät tällä sivulla.

Esiopetuksen asiakasmaksut

Esiopetus koulupäivinä 4 h/ päivä, on maksuton. Täydentävä varhaiskasvatus aamulla ennen esiopetusta ja iltapäivällä esiopetuksen jälkeen on maksullista. Asiakasmaksu määräytyy seuraavasti:

 

Nykyinen palveluntarve Esiopetus Nykyinen täydentävä varhaiskasvatus  Nykyinen maksuprosentti % UUSI tuntiperusteinen varhaiskasvatus: neljä tuntiporrasta UUSI maksuprosentti % Maksimi maksu euroa / kk
Esiopetus 4h
Esiopetus 4h 3h tai alle 45% Keskimäärin 15h/vko, max 63h/kk 45% 129,60e
Esiopetus 4h 3h – 5h 65% Keskimäärin 25h/vko, max 105h/kk 60% 172,80e
Esiopetus 4h yli 5h 80% Keskimäärin 34h/vko, max 147h/kk 80% 230,40e
 • Esiopetus 4h/pvä on maksuton.
 • Esiopetus 4h/pvä ja 3h/pvä tai vähemmän, vastaa 45% kokopäiväisestä kuukausimaksusta.
 • Esiopetus 4h/pvä ja 3-5h/pvä täydentävää varhaiskasvatusta, vastaa 60% kokopäiväisestä kuukausimaksusta.
 • Esiopetus 4h/pvä ja yli 5h/pvä täydentävää varhaiskasvatusta, vastaa 80% kokopäiväisestä kuukausimaksusta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa peritään asiakasmaksu perheen koon ja bruttotulojen mukaan, prosentuaalisesti.

Asiakasmaksut 1.8.2021

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttui 1.8.2021. Tällöin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennettiin korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 %. Muutos vaikutti useiden perheiden asiakasmaksuihin alentavasti.

Asiakasmaksun tulorajat

Perheen koko/ henkilöä Vähimmäismaksun bruttotuloraja €/kk Maksuprosentti % Korkeimman maksun bruttotuloraja €/kk
2 2798 10,70 5485
3 3610 10,70 6297
4 4099 10,70 6786
5 4588 10,70 7275
6 5075 10,70 7762

 

 

 

Perheen nuorimman lapsen maksu on korkeintaan 288 €/kk. Perheen toisen lapsen maksu on 40 % ensimmäisen lapsen maksusta, korkeintaan 115 €/kk. Perheen seuraavien lasten maksut ovat 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 189 € kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Maksulaskuri

Voit arvioida perheesi varhaiskasvatusmaksun Opetus- ja kulttuuriministeriön suuntaa antavan maksulaskurin avulla https://minedu.fi/maksulaskuri. Myös eDaisy ohjelman sisällä löytyy maksulaskuri jolla voit arvioida kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun suuruuden sinun perheellesi. Huomioithan, että laskureista saat suuntaa-antavan maksun suuruuden.

Palveluntarve ja asiakasmaksu

Asiakasmaksun määrään vaikuttaa varhaiskasvatuspalvelun tarve kuukaudessa sekä päivittäinen palveluntarve:

Taulukko jossa viisi saraketta: 1.Nykyinen palveluntarve Varhaiskasvatus, 2.Nykyinen maksuprosentti, 3.Uusi tuntiperusteinen varhaiskasvatus: neljä tuntiporrasta, 4.Uusi maksuprosentti, 5.Maksimi maksu euroa per kuukausi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksu vuorohoidosta

Vuorohoidon asikasmaksuja määritettäessä sovelletaan varhaiskasvatuspäiviä laskettaessa seuraavia tuntimääriä ja kellonaikoja. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa:

 • klo 6.30 ja 17.30 välillä, yksi (1) toimintapäivä
 • klo 17.30 jälkeen ja jakso on jatkunut yli 10 tuntia, yksi (1) toimintapäivä
 • klo 22 ja klo 6.30 välillä, yksi (1) toimintapäivä
 • 24 tunnin yhtämittaisesta jaksosta, kaksi (2) toimintapäivää
 • yli 24 tunnin yhtämittaisesta jaksosta, kolme (3) toimintapäivää

Muut maksut

  • Tilapäisestä varhaiskasvatuksesta peritään 25,90 € / pvä / lapsi kokopäiväisestä toimintapäivästä.
  • Avoin varhaiskasvatus, eli kerhotoiminnan asiakasmaksu, määräytyy lapsen viikoittaisen osallistumismäärän perusteella:
   1-2 kertaa viikossa = 30 euroa/kausi
   3-4 kertaa viikossa = 60 euroa/kausi

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteli

Palveluseteli on yksi tapa tukea kuntalaisia yksityisten päiväkotien palvelujen käytössä. Jos perhe hakee palveluseteliä, he eivät voi samanaikaisesti saada Kelan myöntämää yksityisen hoidon tukea. Palvelusetelin saaja ei voi käyttää samanaikaisesti avoimen varhaiskasvatuksen palveluita.

Palvelusetelin arvo on tulosidonnainen. Tulosidonnaisuus lasketaan samojen tulorajojen mukaan kuin kunnallisessa päivähoidossa. Sisaralennus myönnetään perheille kunnallisen päivähoidon asiakasmaksuasetuksen mukaan.

 

Hae palveluseteliä kunnalta näin:

 1. Hae päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista. Hae suoraan palveluntuottajalta.
 2. Päiväkotipaikan varmistuttua, hae kunnalta palveluseteliä sähköisesti täyttämällä hakemuksen eDaisy:ssä. Ilmoita samalla tulotietosi.
 3. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa maksavasi korkeinta asiakasmaksua. Kunta tarvitsee tuloselvityksen ennen palvelusetelipäätöksen myöntämistä.

Palveluseteli myönnetään, kun perhe on tehnyt yllä mainitut toimenpiteet ja yksityinen palveluntuottaja on ilmoittanut hoidon aloittamisesta kunnan Varhaiskasvatuspalveluille.

 

Asiakasmaksu

Yksityinen palveluntuottaja laskuttaa asiakasta itse. Palveluseteli-osuuden kunta maksaa suoraan yksityiselle palveluntuottajalle.

Perhe maksaa yksityisestä varhaiskasvatuspalvelusta saman asiakasmaksun kun kunnan varhaiskasvatuksessa. Tämän lisäksi palveluntuottajalla on mahdollisuus periä 0 – 30 euroa / lapsi / kuukausi ylimääräistä asiakasmaksua.

Tuloselvityksen toimittaminen

Tuloselvitys ja maksupäätös

Maksupäätös perustuu aina tuloselvitykseen. Tulotiedot on toimitettava viimeistään saman kuukauden aikana kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa. Tee tuloselvitys eDaisy:ssä.

Mikäli tulotietoja ei ole toimitettu, peritään varhaiskasvatuksesta korkein maksu. Asiakasmaksu tarkistetaan kerran vuodessa ennen uuden toimintakauden alkua, elokuussa.

Jos perheen tulotiedot tai muut olosuhteet muuttuvat, voidaan maksupäätös muuttaa aikaisintaan sen kuukauden alusta, jolloin tulotiedot tai muu riittävä selvitys on toimitettu.

Puuttuvilla tulotiedoilla määrättyä maksua ei korjata takautuvasti.

Perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot, verosta vapaat tulot sekä ansiotuloa korvaavat tulot.

 

Maksun määrittämistä varten tarvittavat tulotiedot

 • Palkansaajat: viimeisin palkkalaskelma, josta ilmenee kertymä sekä luontaisedut.
 • Opiskelijat: kopio opintotukipäätöksestä, josta ilmenee opintotuen määrä. 
 • Yksinhuoltajat: kopio elatusmaksupäätöksestä.
 • Sosiaalietuudet: kopiot päätöksestä ja maksusta (esim. sairaus, äitiys- ja vanhempainraha- tai työttömyyspäivärahat, kuntoutusraha, kuntoutustuki, eläkkeet).
 • Pääomatulot: kopio tulotositteista (esim. vuokratulot, osinkotulot).
 • Yrittäjät:
  • Kopio viimeksi valmistuneen verotuksen verotuspäätöksestä
  • Kopio viimeksi valmistuneesta tuloslaskelmasta ja taseesta (ei osakeyhtiö)

 

Ilmoita tulotietojen muutokset

Perheellä on velvollisuus ilmoittaa sähköisesti liitteineen, jos perheen tulot olennaisesti (yli 10%) muuttuvat, työ- tai opiskelutilanne tai perheen koko muuttuu.

Asiakasmaksun tarkistamista varten toimitetaan aina uusi tulonselvityslomake liitteineen.

Yhteishuoltajuuden vaikutus asiakasmaksuun

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on Digi- ja väestötietoviraston mukainen asuinpaikka.

Tuntiportaan valinnan ja poissaolojen vaikutus asiakasmaksuun

Tuntiportaan valinta 

Varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle haetaan tietyn tuntiportaan verran varhaiskasvatusta kuukaudessa. Lapsen varhaiskasvatustarpeen muuttuessa tulee hakea muutosta tuntiportaaseen eDaisy varhaiskasvatusjärjestelmässä. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve muuttuu kesken kuukauden, tule uusi tuntiporras voimaan seuraavan kuukauden alusta.

Huoltajien määritellessä lapsensa tuntiportaan valintaa, tulee heidän kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

 • Lapsen hoitoaikavaraukset ilmoitetaan sähköisesti DaisyFamilyssa etukäteen. Ilmoitus on sitova.
 •  Jos suunniteltu hoitoaika ylittyy, laskutettava aika muodostuu uloimmista aikapareista (suunniteltu aikavaraus + ylitysaika).  Jos lapsen hoitoaika ylittää kuukaudessa sovitun tuntiportaan, nousee kyseisen kuukauden asiakasmaksu seuraavalle tuntiportaalle.
 • Varattua hoitoaikaa ei voi muuttaa perheen loma-aikojen, lapsen sairaudesta johtuvien poissaolojen tai muiden satunnaisten poissaolojen takia.
 • Jos etukäteen varattu hoitoaika vaihtuu huoltajan työvuoromuutoksen takia, voidaan varatun hoitoajan siirrosta sopia päiväkodinjohtajan tai perhepäivähoidon esimiehen kanssa.

 

Asiaksmaksulakiin perustuvat poissaolohyvitykset:

  • jos lapsi on sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, ei maksua kyseiseltä kuukaudelta peritä lainkaan.
  • jos lapsi on sairauden vuoksi poissa yli kymmenen (10) toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
  • jos lapsi on poissa muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
  • maksu voidaan periä enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8-31.7) aikana.

Päiväkodinjohtajalla on oikeus pyytää tarvittaessa sairauspoissaolosta lääkärin- tai terveydenhoitajan todistus.

Kesäajalta myönnettävät maksuvapautukset Sipoossa

 1. Maksuton kuukausi on heinäkuu edellyttäen, että hoito on alkanut ennen edellisen vuoden syyskuun 1. päivää. Sipooseen muuttavan perheen tulee ilmoittaa, jos lapsi on ollut kunnallisessa päivähoidossa toisessa kunnassa toimintavuoden aikana (asiakasmaksulain perusteella).
 2. Mikäli lapset eivät osallistu varhaiskasvatukseen ajalla 1.6-31.7, ei peritä varhaiskasvatusmaksua tältä ajalta. Edellytyksenä että asiasta ilmoitettu kesä-kyselyn yhteydessä keväällä.
 3. Ennen esiopetusvuoden aloitusta, perheellä on mahdollisuus irtisanoa lapsen varhaiskasvatuspaikka ja aloittaa perusopetuslain mukainen esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus esiopetusvuoden alkaessa. Poissaoloajalta ei peritä maksua.

Kesäajan poissaolo pitää lapsen kunnallisen varhaiskasvatuspaikan voimassa eikä Kelan maksamia lastenhoidon tukia voi saada samalta ajalta. Tukien saanti edellyttää varhaiskasvatuspaikan irtisanomista.

 

Hoitoaikasopimus ja vuorotyöstä johtuva hoitoaikaseuranta

Varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle tehdään hoitoaikasopimus, jossa lapselle määritetään sovittu varhaiskasvatusaika kuukaudessa. Hoitoaikasopimus tehdään lapsen varhaiskasvatuksen alkaessa päiväkodinjohtajan tai perhepäivähoidon esimiehen kanssa. Lapsen varhaiskasvatusajan tarpeen muuttuessa, tehdään uusi hoitoaikasopimus. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve muuttuu kesken kuukauden, tule uusi hoitoaika voimaan seuraavan kuukauden alusta.

Huoltajien määritellessä lapsensa varhaiskasvatuspäiviä kuukaudessa, tulee heidän kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

 • Lapsen varhaiskasvatuksen tarve / sovitut varhaiskasvatuspäivät kirjataan hoitoaikasopimukseen, jonka huoltajat allekirjoittavat.
 • Lapsen läsnäolopäivät ilmoitetaan sähköiseen eVarhaiskasvatusportaaliin etukäteen, viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen hoidon tarvetta. Ilmoitus on sitova.
 • Varhaiskasvatuspäivien ylittäessä sovitut päivät, sopimus raukeaa ja varhaiskasvatusmaksuna peritään normaali, täyden kuukauden varhaiskasvatusmaksu. Varhaiskasvatuspäivien määrän alitusta ei hyvitetä.
 • Perheen loma-aikoja, lapsen sairaudesta johtuvia poissaoloja tai muita satunnaisia poissaoloja ei lasketa säännöllisiin poissaoloihin eikä sovittuja varhaiskasvatuspäiviä voi muuttaa niiden takia.
 • Jos sovittu varhaiskasvatuspäivä vaihtuu huoltajan työvuoromuutoksen takia, voidaan varhaiskasvatuspäivien siirrosta sopia päiväkodinjohtajan tai perhepäivähoidon esimiehen kanssa.

 

 

Kunnallisen varhaiskasvatuksen hoitoaikojen ilmoittaminen

DaisyFamily:stä pääsette varaamaan lapsellenne hoitoajat, tarkistamaan lapsenne perustiedot ja toteumat, yhteydenpidon henkilökunnan kanssa sekä täyttämään lapsen varhaiskasvatussuunnitelman. 

Huoltajien tulee DaisyFamily:ssä:

 • Varata maksimissaan kalenterikuukaudelle sovitun tuntiportaan mukainen määrä tunteja (voi olla lyhyempiä ja pitempiä päiviä). Laskutus tapahtuu valitun tuntiportaan mukaan.
 • Jos suunniteltu hoitoaika ylittyy, laskutettava aika muodostuu uloimmista aikapareista (suunniteltu aikavaraus + ylitysaika).  Jos lapsen hoitoaika ylittää kuukaudessa sovitun tuntiportaan, nousee kyseisen kuukauden asiakasmaksu seuraavalle tuntiportaalle.
 • Huoltaja näkee DaisyFamilyssa ajantasaisesti hoitoaikavaraukset, hoitoaikatoteuman, sekä laskutuksen perusteeksi valikoituneen tuntimäärän.
 • Hoitoaikavaraukset lukkiutuvat aina puolitoista viikkoa ennen, torstaina klo 12, seuraavan kolmen viikon osalta. Esim. maanantai 19.4 lukkiutuu torstaina 8.4 klo 12.00. (Vuorohoidolla on erilainen lukkiutumisaikataulu; päiväkodista saa tarkemmat tiedot.)

 

Ohjeet DaisyFamilyn käytöstä löytyy tästä.

Perhepäivähoidon maksuhyvitys

Kun varsinainen perhepäivähoitopaikka ei ole perhepäivähoitajasta johtuvasta syystä käytössä

Varahoitopaikkana toimii perheen kanssa sovittu päiväkoti, jossa noudatetaan samoja hoitoaikoja kuin varsinaisessa hoitopaikassa.

Maksuttomia hoitopäiviä ovat ne hoitopäivät, jolloin perhepäivähoitoa ei voida tarjota esim. perhepäivähoitajan lomasta johtuen, eikä varahoitopaikkaa käytetä, vaan perhe järjestää lapsensa varhaiskasvatuksen itse.

 

Hae maksuhyvitystä näin:

 • Perheen tulee hakea maksuhyvitystä sähköisesti Perhepäivähoidon maksuhyvityshakemus. Hakemus tulee tehdä viimeistään seuraavan kuukauden 2. päivään mennessä. Myöhemmin tulleita hyvityspyyntöjä ei voida käsitellä. Maksuttomat päivät hyvitetään ko. kuukauden
  päivähoitomaksussa.

Maksua ei kuitenkaan hyvitetä, jos lapsella ei ole hoitajan poissaolon aikana tarvetta varahoitoon (esim. lapsen loma-aika samanaikaisesti hoitajan poissaolon kanssa tai ennalta sovitut vapaapäivät).

Muilta osin perhepäivähoidon poissaolot seuraavat varhaiskasvatuksen poissaolohyvityksiä.

Kunnallisen varhaiskasvatuspaikan peruminen tai irtisanominen

Varhaiskasvatuspaikan peruminen

Ilmoittakaa hoitopaikan perumisesta mahdollisimman pian kyseisen päiväkodin johtajalle, joko sähköpostilla tai soittamalla.

Jos lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa ei oteta vastaan eikä paikkaa ole peruutettu viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, lapsen huoltajilta peritään puolet asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Päätös saadusta paikasta raukeaa viikon kuluttua hoidon alkamisajankohdasta, mikäli lapsi ei ole aloittanut varhaiskasvatuksessa eikä poissaolosta ole ilmoitettu.

 

Kunnallisen varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Varhaiskasvatuspaikka tulee sanoa irti ennen hoidon päättymistä. Paikka sanotaan irti eDaisy:ssä ennen viimeistä hoitopäivää. Laskutus päättyy irtisanomispäivään.

 

Muutto toiselle paikkakunnalle

Sipoosta pois muuton vuoksi varhaiskasvatuspaikkaa voi käyttää sen kuukauden loppuun, jolloin muutto tapahtuu.

 

Yksityisen varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Yksityinen varhaiskasvatuspaikka sanotaan irti lapsen päiväkotiin/perhepäivähoitajalle. Tämän lisäksi

 • palvelusetelipäiväkodin asiakas tulee irtisanoa palveluseteli kunnalta sähköisesti eDaisy:ssä ennen viimeistä hoitopäivää. Voit neuvotella irtisanomisajan pituudesta yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajan kanssa, mutta yleensä irtisanomisaika on vähintään kuukausi.
 • Yksityisen hoidon tuen asiakkaan tulee ilmoittaa varhaiskasvatuksen päättymisestä Kelan asiointipalvelussa.

 

Siirtyminen yksityisestä kunnalliseen tai kunnallisesta yksityiseen varhaiskasvatukseen

Jos siirryt toisen palvelutuottajan asiakkaaksi (esimerkiksi kunnallisesta päiväkodista yksityiseen päiväkotiin), muista sanoa aiempi varhaiskasvatuspaikka irti.

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ei ole irtisanomisaikaa, mutta takautuvaa irtisanomista ei voi tehdä. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa on yleensä vähintään kuukauden irtisanomisaika, mikä on hyvä huomioida siirtoa suunniteltaessa. Sekä kunnallinen että yksityinen paikka sanotaan irti sähköisesti (kunnalle tai Kelalle).

Usein kysyttyjä kysymyksiä asiakasmaksuista

Miksi maksupäätöksiä tulee niin usein?

 • maksupäätös muodostuu aina, kun jotain muutosta lapsen tietoihin on tehty. Jos perheessä tapahtuu muutoksia (esim. uusi avo-/aviopuoliso tai  lapsi täyttää 18 vuotta) saa perhe uuden maksupäätöksen. Lapsen palvelutarpeen muuttuessa esim. kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta osa-aikaiseen tai perhe tekee sopimuksen vähemmästä palveluntarpeesta vaikuttaa asiakasmaksun muodostamiseen ja perhe saa uuden maksupäätöksen. Myös lakimuutokset ja indeksimuutokset vaikuttavat varhaiskasvatusmaksuun, jolloin tulorajat muuttuvat. Kaikki nämä muutokset muodostavat uudet maksupäätökset.

 

Mitkä tulot vaikuttavat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun?

 • Päätoimen ja sivutoimen palkka (brutto), sekä lomaraha
 • Luontaisedut, esim. auto- ja puhelinetu
 • Vanhempainraha, äitiysraha, isyysraha, erityisäitiysraha
 • Vuokratulot (joista on vähennetty vastikkeet)
 • Yritystoiminnan tulot sekä starttiraha
 • Metsä- ja maatilatalouden tulot
 • Lapsen saama elatusapu, elatustuki ja eläkkeet (koskien varhaiskasvatuksessa olevaa lasta)
 • Työmarkkinatuki ja työttömyyspäiväraha
 • Tapaturmavakuutuksen perusteella maksettavat korvaukset ja päivärahat
 • Joustava hoitoraha ja osittainen hoitoraha
 • Koulutustuki
 • Apurahat ja stipendit, joita ei ole myönnetty opintojen johdosta

 

Mitä tuloja ei huomioida päivähoitomaksua määriteltäessä?

 • Lapsilisä ja kotihoidon tuki
 • Vammaisetuus
 • Asumistuki
 • Tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulukorvaukset
 • Opintoraha, aikuiskoulutustuki, opintotuen asumislisä
 • Toimeentulotukena maksettava toimintaraha ja matkakorvaus
 • Kelan kuntoutusetuus ja kuntoutusrahaetuuden mukainen ylläpitokorvaus
 • Opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja avustukset

Tuloista vähennetään suoritetut elatusavut sekä tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä syytinki.

 

Milloin päivähoitolaskut tulevat ja milloin on eräpäivä?

 • päivähoitolaskut laskutetaan aina jälkikäteen eli esim. marraskuun lasku laskutetaan joulukuun alussa ja eräpäivä on joulukuun viimeinen arkipäivä. Perheitä suositellaan ottamaan käyttöön e-lasku, jolloin turhia paperilaskuja ei lähetetä.

 

Mitä tarkoittaa laskutuksen 12.kuukausi?

 • päivähoitolaskut laskutetaan 11 kuukaudelta kalenterivuodessa. Mikäli lapsen hoito on alkanut 1.8. tai aikaisemmin, seuraavan vuoden heinäkuu on maksuton, olipa lapsi sitten hoidossa tai ei. Mikäli lapsen  hoito on alkanut 1.9. tai tämän jälkeen, seuraavan vuoden heinäkuulta laskutetaan maksu sen mukaisesti, minkä ajan lapsi on päivystävässä päiväkodissa. Mikäli päivystysaikana ei tarvita lapselle hoitoa, laskua ei muodostu heinäkuulta lainkaan.

 

Milloin päivähoitolaskuun tulee hyvityksiä?

 • varhaiskasvatuslain mukaiset hyvitykset tulevat silloin, kun lapsi on sairaana saman kalenterikuukauden aikana 11 päivää tai enemmän, tällöin lasku puolittuu. Mikäli lapsi sairastaa koko kalenterikuukauden, laskua ei synny lainkaan. Mikäli lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta koko kuukauden muusta syystä kuin sairauden vuoksi, maksuna peritään puolen kuukauden maksu. Eli mikäli lapsi käyttää yhdenkin päivän varhaiskasvatuspalveluja kuukauden aikana, muodostuu koko kuukauden lasku. Syys,- joulu- ja talviloman poissaolot eivät vaikuta vähentävästi päivähoitolaskuun. Kesäajan poissaolot tarkistetaan joka kesä erikseen.

 

Perhemuutokset

 • mikäli perheessä tapahtuu muutoksia (tulee uusi avo- tai aviopuoliso, tulee avo- tai avioero yms.) ilmoita perhe- ja osoitteenmuutoksesta täyttämällä sähköinen tuloselvitys. Maksu määritellään sen perheen tulojen mukaisesti, kenen luona lapsella on väestörekisterikeskuksen mukainen osoite ja asuinpaikka)

 

Milloin varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea?

 • Hae varhaiskasvatuspaikkaa neljä (4) kuukautta ennen varhaiskasvatuspaikan tarvetta. Mikäli tarve ei ole ennakoitavissa työllistymisestä, opinnoista, koulutuksesta tai muutosta toiseen kuntaan, työn tai opintojen vuoksi, varhaiskasvatuspaikkaa on haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Kotihoidon tuki ja Sipoon kuntalisä

Perhe voi valita kotihoidon tuen, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi. Tuki voidaan myöntää heti vanhempainrahakauden päätyttyä.

Alle 3-vuotiaan kotona hoidettavan lapsen muista alle kouluikäisistä sisaruksista voidaan myös maksaa kotihoidon tukea. Etuuden maksaminen päättyy viimeistään, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta.

Mistä tuki koostuu?

 • lakisääteisestä hoitorahasta
 • lakisääteisestä perheen tuloista riippuvasta hoitolisästä
 • Sipoon kotihoidon tuen kuntalisästä
Kotihoidon tuki Lakisääteinen hoitoraha euroa / kk Lakisääteinen perheen tuloista riippuva hoitolisä euroa / kk Sipoon kotihoidon tuen  kuntalisä*
Perheen nuorin alle 3-v 338,34 maksetaan vain yhdestä perheen lapsesta max. 181,07 e/kk 200 euroa / kk / perheen nuorin lapsi
Muut alle 3 v. 101,29 40 euroa / kk / jokainen alle kouluikäinen lapsi
Muut yli 3- v tai alle kouluikäinen lapsi 65,09 40 euroa / kk / jokainen alle kouluikäinen lapsi
Kuntalisän ehdot:

 1. Kaikki alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona, paitsi esiopetukseen voi osallistua 4h/pv.
 2. Kuntalisää ei makseta vanhempainrahakauden aikana.
 

*Sipoon kotihoidon tuen kuntalisä on harkinnanvarainen ja kunnan Sivistysvaliokunnan vahvistama.

Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelutuottaja