Hakeminen, asiakasmaksut ja irtisanominen

Usein kysyttyjä kysymyksiä asiakasmaksuista

Miksi maksupäätöksiä tulee niin usein?

Maksupäätös muodostuu aina, kun jotain muutosta lapsen tietoihin on tehty. Jos perheessä tapahtuu muutoksia (esim. uusi avo-/aviopuoliso tai  lapsi täyttää 18 vuotta) saa perhe uuden maksupäätöksen. Lapsen palvelutarpeen ja tuntiportaan muuttuessa, asiakasmaksu muodostuu uudelleen ja perhe saa uuden maksupäätöksen.  Myös lakimuutokset ja indeksimuutokset vaikuttavat varhaiskasvatusmaksuun, jolloin tulorajat muuttuvat. Kaikki nämä muutokset muodostavat uudet maksupäätökset.

 

Mitkä tulot vaikuttavat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun?

 • Päätoimen ja sivutoimen palkka (brutto), sekä lomaraha
 • Luontaisedut, esim. auto- ja puhelinetu
 • Vanhempainraha, äitiysraha, isyysraha, erityisäitiysraha
 • Vuokratulot (joista on vähennetty vastikkeet)
 • Yritystoiminnan tulot sekä starttiraha
 • Metsä- ja maatilatalouden tulot
 • Lapsen saama elatusapu, elatustuki ja eläkkeet (koskien varhaiskasvatuksessa olevaa lasta)
 • Työmarkkinatuki ja työttömyyspäiväraha
 • Tapaturmavakuutuksen perusteella maksettavat korvaukset ja päivärahat
 • Joustava hoitoraha ja osittainen hoitoraha
 • Koulutustuki
 • Apurahat ja stipendit, joita ei ole myönnetty opintojen johdosta

 

Mitä tuloja ei huomioida päivähoitomaksua määriteltäessä?

 • Lapsilisä ja kotihoidon tuki
 • Vammaisetuus
 • Asumistuki
 • Tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulukorvaukset
 • Opintoraha, aikuiskoulutustuki, opintotuen asumislisä
 • Toimeentulotukena maksettava toimintaraha ja matkakorvaus
 • Kelan kuntoutusetuus ja kuntoutusrahaetuuden mukainen ylläpitokorvaus
 • Opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja avustukset

Tuloista vähennetään suoritetut elatusavut sekä tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä syytinki.

 

Milloin päivähoitolaskuun tulee hyvityksiä?

Varhaiskasvatuslain mukaiset hyvitykset tulevat silloin, kun lapsi on sairaana saman kalenterikuukauden aikana 11 päivää tai enemmän, tällöin lasku puolittuu. Mikäli lapsi sairastaa koko kalenterikuukauden, laskua ei synny lainkaan. Mikäli lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta koko kuukauden muusta syystä kuin sairauden vuoksi, maksuna peritään puolen kuukauden maksu. Eli mikäli lapsi käyttää yhdenkin päivän varhaiskasvatuspalveluja kuukauden aikana, muodostuu koko kuukauden lasku. Syys,- joulu- ja talviloman poissaolot eivät vaikuta vähentävästi päivähoitolaskuun. Kesäajan poissaolot tarkistetaan joka kesä erikseen.

 

Perhemuutokset

Mikäli perheessä tapahtuu muutoksia (tulee uusi avo- tai aviopuoliso, tulee avo- tai avioero yms.) ilmoita perhe- ja osoitteenmuutoksesta täyttämällä sähköinen tuloselvitys. Maksu määritellään sen perheen tulojen mukaisesti, kenen luona lapsella on väestörekisterikeskuksen mukainen osoite ja asuinpaikka).

 

Milloin varhaiskasvatuksen laskut tulevat ja milloin on eräpäivä?

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut laskutetaan aina jälkikäteen eli esim. marraskuun asiakasmaksu laskutetaan joulukuun alussa ja eräpäivä on joulukuun viimeinen arkipäivä. Perheitä kannustetaan ottamaan käyttöön e-lasku, jolloin turhia paperilaskuja ei lähetetä.

 

Mitä tarkoittaa laskutuksen 12.kuukausi?

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu laskutetaan 11 kuukaudelta kalenterivuodessa. Mikäli lapsen hoito on alkanut 1.8. tai aikaisemmin, seuraavan vuoden heinäkuu on maksuton, olipa lapsi sitten hoidossa tai ei. Mikäli lapsen  hoito on alkanut 1.9. tai tämän jälkeen, seuraavan vuoden heinäkuulta laskutetaan asiakasmaksu sen mukaisesti, minkä ajan lapsi on päivystävässä päiväkodissa. Mikäli päivystysaikana ei tarvita lapselle hoitoa, laskua ei muodostu heinäkuulta lainkaan.

 

Milloin varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea?

Hae varhaiskasvatuspaikkaa neljä (4) kuukautta ennen varhaiskasvatuspaikan tarvetta. Mikäli tarve ei ole ennakoitavissa työllistymisestä, opinnoista, koulutuksesta tai muutosta toiseen kuntaan, työn tai opintojen vuoksi, varhaiskasvatuspaikkaa on haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.