Kuntaorganisaatio

Henkilöstöorganisaatio

Kunnalla on seuraavat toimialat

  • Konsernipalvelut
  • Varhaiskasvatus
  • Koulutus
  • Yhdyskunta ja ympäristö
  • Arki- ja vapaa-aika

Toimialat on jaettu tulosyksiköihin. Tulosyksiköt huolehtivat yhteensopivista tehtäväkokonaisuuksista.

Kunnanjohtaja

Sen lisäksi mitä kuntalaissa sekä muissa hallintosäännön luvuissa määrätään, kunnanjohtajan tehtävänä on

  1. johtaa kunnan strategista kehittämistä
  2. vastata kunnan ylimpänä viranhaltijana valtuuston ja kunnanhallituksen tavoitteiden ja päätösten toteuttamisesta
  3. vastata siitä, että koko kunnan toiminta on taloudellisesti ja tehokkaasti hoidettu
  4. johtaa kunnan hallintoa ja henkilöstöorganisaatiota
  5. vastata koko kunnan ulkoisesta ja sisäisestä tiedottamisesta

Toimi näin

Voit tutustua tarkemmin luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaatioon oheisista organisaatiokaavioista ja hallintosäännöstä.