Demokratia

Sipoon kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto. Valtuusto päättää Sipoon asioista sekä vastaa kunnan taloudesta ja toiminnasta.

Valtuusto nimittää kunnanhallituksen, joka johtaa kunnan hallintoa ja valmistelee valtuustossa käsiteltävät asiat. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa sitä.

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa ja taloutta. Sipoossa on myös useita valiokuntia, jaostoja ja toimikuntia. Ne valvovat ja ohjaavat tehtäväalueensa toimintaa.

Kuva: Paula Ropponen