Kunnan päiväkodit

Kunta tarjoaa varhaiskasvatusta suomen ja ruotsin kielellä kunnan 12 päiväkodissa.

Varhaiskasvatusta järjestetään kahdella palvelualueella, Pohjois-Sipoon ja Nikkilän alueella sekä Etelä-Sipoossa. Päiväkodit ovat tarvittaessa auki arkisin klo 6:30-17:30. Ympärivuorokautista hoitoa järjestetään kahdella kielellä Kartanon päiväkodissa Nikkilän alueella.

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Hae varhaiskasvatuspaikkaa neljä (4) kuukautta ennen paikan tarvetta, hae eDaisy:ssä. Linkki eDaisyyn löytyy sivun oikealla reunalla. Voit hakea lapsellesi varhaiskasvatuspaikkaa neljä (4) kuukautta ennen paikan tarvetta. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve ei ole ennakoitavissa työllistymisestä, opinnoista, koulutuksesta tai muutosta toiseen kuntaan työn tai opintojen vuoksi, varhaiskasvatuspaikkaa on haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Poikkeuksena on haku kielikylpypäiväkotiin, johon hakemukset seuraavalle toimintakaudelle tulee jättää maaliskuun loppuun mennessä.

Varhaiskasvatuspaikan hakuun liittyviin kysymyksiin vastaa

varhaiskasvatuksen sijoituskoordinaattorit.

Kenelle ja millä ehdoin

Päiväkodin toimintakausi alkaa joka vuosi 1.8 ja päättyy 31.7. Loma-aikoina, jouluna ja kesällä keskitämme toimintaamme. Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen heinäkuun loppuun asti (31.7.) sinä vuonna, kun lapsi aloittaa koulun.

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Maksut määräytyvät voimassaolevien varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevien määräysten mukaisesti.

Lue lisää Sipoon asiakasmaksuista sivulla Hakeminen, asiakasmaksut ja irtisanominen.

Tausta ja lainsäädäntö

Varhaiskasvatuksen yhtenä toimintamuotona on päiväkotitoiminta, jota järjestetään päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161503

Verkkoasiointi

Palvelupaikat