Kunta tarjoaa varhaiskasvatusta suomen ja ruotsin kielellä kunnan 12 päiväkodissa.

Varhaiskasvatusta järjestetään kahdella palvelualueella, Pohjois-Sipoon ja Nikkilän alueella sekä Etelä-Sipoossa. Päiväkodit ovat tarvittaessa auki arkisin klo 6:30-17:30. Ympärivuorokautista hoitoa järjestetään kahdella kielellä Kartanon päiväkodissa Nikkilän alueella.

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa neljä (4) kuukautta ennen paikan tarvetta, verkkoasioinnin kautta "Hakemus varhaiskasvatukseen" -lomakkeella. Voit hakea lapsellesi varhaiskasvatuspaikkaa neljä (4) kuukautta ennen paikan tarvetta. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve ei ole ennakoitavissa työllistymisestä, opinnoista, koulutuksesta tai muutosta toiseen kuntaan työn tai opintojen vuoksi, varhaiskasvatuspaikkaa on haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Poikkeuksena on haku kielikylpypäiväkotiin, johon hakemukset seuraavalle toimintakaudelle tulee jättää maaliskuun loppuun mennessä.

Varhaiskasvatuspaikan hakuun liittyviin kysymyksiin vastaavat

varhaiskasvatuksen sijoituskoordinaattorit.

Kenelle ja millä ehdoin

Päiväkodin toimintakausi alkaa joka vuosi 1.8 ja päättyy 31.7. Loma-aikoina, jouluna ja kesällä keskitämme toimintaamme. Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen heinäkuun loppuun asti (31.7.) sinä vuonna, kun lapsi aloittaa koulun.

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle 7-vuotias lapsesi voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä. Käytännössä päiväkotihoitoa järjestävät kunnat yksin tai yhdessä, yksityiset toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt, joilta kunta ostaa palvelun.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkotihoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Varhaiskasvatuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540