Puolesta-asiointi Sipoon Oma asioinnissa

Sipoon Oma asiointi on kunnan sähköinen asiointialusta. Oma asioinnissa puolesta-asiointi on ollut mahdollista kesän 2023 jälkeen. Puolesta-asioinnissa henkilö edustaa toista henkilöä tai yritystä. Kun kyseessä on alaikäinen henkilö, silloin puolesta-asioija on useimmiten lapsen huoltaja ja erillisiä valtuuksia ei yleensä tarvita.

Täysi-ikäisten henkilöiden osalta puolesta-asiointi onnistuu vain erillisillä asiointivaltuuksilla. Asiointivaltuudet ovat määräaikaisia sähköisiä valtakirjoja, jotka edustettava taho myöntää haluamilleen henkilöille. Yritysten tai yhdistysten puolesta organisaation nimenkirjoittajat voivat asioida yrityksensä puolesta, mikäli tiedot ovat PRH:ssa oikein. Organisaatioiden puolesta voi myös asioida erillisillä asiointivaltuuksilla.

Miten puolesta-asiointi onnistuu Oma asioinnissa?

Asioidaksesi jonkin toisen tahon puolesta, sinun tulee ensin tunnistautua Oma asiointiin pankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Tämän jälkeen omalta etusivultasi löydät kaksi painiketta: Asioi toisen puolesta ja Asioi yrityksen puolesta. Asioi toisen puolesta -painiketta klikkaamalla voit asioida toisen henkilön puolesta oli kyse sitten alaikäinen huollettava tai täysi-ikäinen henkilö. Edustaessasi yritystä sinun tulee valita Asioi yrityksen puolesta. Huomioithan että puolesta asioitavalla henkilöllä ei saa olla turvakieltoa.

Painikkeesta painamalla siirryt suomi.fi puolesta-asiointi-sivulle, josta voit valita listasta henkilön tai yrityksen, jonka puolesta haluat asioida.  Jos listassasi ei näy yhtään henkilöä tai yritystä, silloin sinulla ei ole oikeuksia asioida minkään toisen tahon puolesta.

Miten voin saada oikeuksia asioida esimerkiksi iäkkään vanhempani puolesta?

Täysi-ikäisten henkilöiden osalta puolesta asiointi onnistuu vain asiointivaltuuksien avulla. Edunvalvojat tai kuolinpesän hoitajat eivät valitettavasti voi asioida sähköisesti johtuen suomi.fi:n teknisistä rajoitteista.

Asiointivaltuudet edellyttävät, että edustettava henkilö käy valtuuttamassa edustajansa suomi.fi palvelussa. Valtuutus tehdään tietylle asialle aina erikseen ja useimmiten useammaksi vuodeksi. Tarkemmat tiedot ja ohjeet miten valtuuksien myöntäminen tai hakeminen tehdään, löytyy suomi.fi sivuilla: Täysi-ikäisen henkilön puolesta asiointi – Suomi.fi

Mikäli henkilö, jonka puolesta halutaan asioida, ei pysty tekemään valtuuspyyntöä itse sähköisesti, suomi.fi tarjoaa muitakin vaihtoehtoja rekisteröidä asiointivaltuuksia palvelussaan. Lisätietoa tästä löytyy suomi.fi -sivuilta: Näin valtuutat, jos et voi käyttää sähköisiä palveluja – Suomi.fi

Olen yrityksen toimitusjohtaja, miten voin asioida yritykseni puolesta?

Kaupparekisteriin ilmoitetut rooli ja nimenkirjoitusoikeudet antavat tietyt oikeudet puolesta-asiointiin automaattisesti, jos henkilöllä on oikeus edustaa yksin yritystä. Tällöin erillistä valtuutusta ei välttämättä tarvita. Puolesta asiointi onnistuu myös asiointivaltuuksilla, jolloin organisaatio voi valtuuttaa myös muita kuin kaupparekisteriin ilmoitettuja henkilöitä edustamaan yritystään. Lisätietoa organisaatioin puolesta asioinnista löytyy suomi.fi sivuilta: Organisaation puolesta asiointi – Suomi.fi

 

Minkä valtuuden oikein tarvitsen Oma asioinnissa?

Alla on listattu vain ne lomakkeet, jotka on mahdollista täyttää toisen henkilön puolesta. Asiointivaltuuden nimellä voit hakea Suomi.fi palvelusta oikean valtuuden, joka sinun tulisi saada edustettavalta taholta. Valtuusasiat – Suomi.fi

Rekisteriin perustuva puolesta asiointi (huoltajat ja yrityksen edustajat):

Alaikäisen lapsen huoltajana voit lähettää seuraavat lomakkeet:

 • Asiantuntijalausunnon toimittaminen kouluun liittyen
 • Hakemus toissijaiseen kouluun
 • Hakemus ruotsinkieliseen perusopetukseen sopimuskunnista
 • Hakemus oikeudesta pidennettyyn oppivelvollisuuteen
 • Perusopetukseen ilmoittautuminen kuntaan muuttaville
 • Kirjastokorttihakemus
 • Henkilötietojen korjausvaatimus
 • Rekisteritietojen tarkistuspyyntö
 • Esitietolomake urheilijan palkitsemiseen
 • Lähetä viesti

Yksityinen elinkeinoharjoittaja, yrityksen toimitusjohtaja tai nimenkirjoitusoikeudella oleva henkilö, jolla on yksin edustusoikeus voi lähettää seuraavat lomakkeet:

 • Tarkistuspyyntö – onko yritykselläni maksamattomia Sipoon Veden laskuja?
 • Tilaa laskukopion yritykseni Sipoon Veden laskuista
 • Yrityksen tilinumeron ilmoittaminen maksun palauttamista varten – Sipoon Vesi
 • Siirrä yrityksen laskujen eräpäivää – Sipoon Veden laskut
 • Laskutusosoitteen muutos – Sipoon Vesi
 • Ilmoita Sipoon Vedelle kiinteistön omistajan vaihdoksesta
 • Ilmoitus vuokralaisen vaihdoksesta Sipoon Vedelle
 • Ilmoita laskutustiedot loppulaskua varten Sipoon Vedelle
 • Kaivu- ja sijoituslupahakemus
 • Rakennusvalvonnan arkistokopioiden tilaus
 • Vesihuoltotöiden tilaus
 • Lähetä viesti

 

Erilliseen suomi.fi asiointivaltuuteen perustuva puolesta-asiointi (niin henkilöt kuin yrityksetkin)

Asiointivaltuus: Sähköisten viestien lukeminen ja lähettäminen

 • Yleinen viesti

Asiointivaltuus: Avustushakemuksen tekeminen

 • Liikuntatuki – lapsikohtainen tietolomake
 • Selvitys liikuntatuen käyttämisestä
 • Sopimus valtionavun edelleen jakamisesta yhteisöille
 • Kohdeavustuksen tilitys

Asiointivaltuus: Johtoselvityspyynnön tekeminen

 • Kaivu- ja sijoituslupahakemus

Asiointivaltuus: Rakentamisilmoitukset ja veronumeropyynnöt

 • Rakennusvalvonnan arkistokopioiden tilaus

Asiointivaltuus: Kiinteistönhoitoon liittyvien sopimusten ja palvelutilausten tekeminen

 • Tarkistuspyyntö – onko minulla maksamattomia laskuja – Sipoon Vesi
 • Tarkistuspyyntö – onko yritykselläni maksamattomia laskuja – Sipoon Vesi
 • Laskutusosoitteen muutos – Sipoon Vesi
 • Tilaa laskukopio Sipoon Veden laskuista
 • Tilaa laskukopio yritykseni Sipoon Veden laskuista
 • Liitoskohtalausuntotilaus
 • Ilmoita tilinumeron maksun palauttamista varten – Sipoon Vesi
 • Yrityksen tilinumeron ilmoittaminen maksun palauttamista varten – Sipoon Vesi
 • Siirrä eräpäivää – Sipoon Veden laskut
 • Siirrä yrityksen laskujen eräpäivää – Sipoon Veden laskut
 • Vesihuoltotöiden tilaus
 • Ilmoita Sipoon Vedelle kiinteistön omistajan vaihdoksesta
 • Ilmoitus vuokralaisen vaihdoksesta Sipoon Vedelle