Kuntavaalit

Aikataulut vuoden 2021 kuntavaaleissa

 • Ehdokasasettelu päättyy 4.5.2021
 • Ehdokkaiden numerot vahvistetaan 14.5.2021
 • Ennakkoäänestys 26.5.–8.6.2021
 • Vaalipäivä 13.6.2021
 • Vaalien tulos vahvistetaan ja julkaistaan 16.6.2021
 • Uuden valtuuston toimintakausi alkaa 1.8.2021

Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat Sipoossa

 1. Paippinen, Norra Paipis skola (Pohjois-Paippisten ruots. koulu)
 2. Talma, Talman koulu
 3. Kirkonkylä, Sibbo gymnasium (Sipoon ruots. lukio)
 4. Nikkilä, Nikkilän Sydän
 5. Västerskog, Gumbontalo
 6. Söderkulla, Opintie 6A (vanha koulukeskus)
 7. Box, Boxby skola (Boxin ruots. koulu)

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle lähetettyyn ilmoituskorttiin. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9–20.

Kiinteät ennakkoäänestyspaikat

 • Nikkilän kirjasto
 • Opintie 6 A (vanha koulukeskus)

Kiinteät ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna 26.–28.5. klo 9-18, 29.-30.5. klo 10-16, 31.5.-4.6. klo 9-18, 5.-6.6. klo 10-18 ja 7.-8.6. klo 9-20.

Kiertävä ennakkoäänestys järjestetään seuraavissa paikoissa seuraavan aikataulun mukaisesti:

 • Södra Paipis skola (Etelä-Paippisten ruots. koulu), ke 26.5. klo 17-20
 • Linnanpellon paloasema, to 27.5. klo 17-20
 • Hindsbyn Byagården, la 29.5. klo 12-15
 • Simsalön koulu, su 30.5. klo 12-15
 • Gesterbyn paloasema, su 30.5. klo 12-15
 • Salpar skola (Salparin ruots. koulu), ma 31.5. klo 17-20
 • Spjutsundin Byarsborg, ti 1.6. klo 17-20

Äänestäminen kotona

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Vuoden 2021 kuntavaaleissa äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan Sipoon kunnan keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse numeroon 050 432 5408 viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen kello 16. Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.


Kuntavaaleissa kunnan asukkaat valitsevat valtuuston, joka on kunnan ylin toimielin. Kuntalaissa säädetään valtuuston lakisääteisistä tehtävistä.

Valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Jos valtuusto ei tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuutettuja valitaan kuntalaissa säädetty kunnan asukasluvun mukaan määräytyvä vähimmäismäärä.

Toimi näin

Voit perehtyä tarkemmin vaaleihin Kuntaliiton ja oikeusministeriön verkkosivuilla. Sipoon kunnassa vaaleista vastaava yhteyshenkilö on hallintopäällikkö.

Kenelle ja millä ehdoin

Vaalikelpoisuus

Vaalikelpoinen eli kelpoinen ehdokkaaksi kuntavaaleissa on henkilö,

 1. jonka kotikunta kyseinen kunta on,
 2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa ja
 3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuuden rajoituksista säädetään kuntalain 72 §:ssä.

Äänioikeus

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

a ) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää; tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan kuntavaaleissa.

Tausta ja lainsäädäntö