Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuuston toiminta

 • Nuorisovaltuusto tekee aloitteita kunnan eri valiokunnille ja jaostoille.
 • Nuorisovaltuusto valitsee edustajan kunnanvaltuustoon sekä eri valiokuntiin ja jaostoihin. Nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanvaltuuston kokouksissa, sivistysvaliokunnassa, sivistysvaliokunnan suomenkielisessä koulutusjaostossa, sivistysvaliokunnan ruotsinkielisessä koulutusjaostossa, vapaa-ajanjaostossa, sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, teknisessä valiokunnassa, maankäyttöjaostossa sekä elinkeinojaostossa.
 • Nuorisovaltuusto tukee nuoria koskevaa päätöksentekoa, edesauttaa uusien ideoiden syntymistä ja voi myös halutessaan toteuttaa erilaista toimintaa.
 • Nuorisovaltuusto toimii suoraan kunnanhallituksen alaisuudessa.
 • Nuorisovaltuustolle järjestetään heti alkuun kunnalliseen päätöksentekoon liittyvää koulutusta.
 • Nuorisovaltuuston aloittaessa sen tulee laatia toimikaudelleen toimintasuunnitelma. Suunnitelma tulee laatia puolen vuoden sisällä ensimmäisestä kokouksesta.
 • Nuorisovaltuusto on poliittisesti sitoutumaton.
 • Nuorisovaltuusto perustaa järjestäytymisen jälkeen valmisteluryhmän, joka huolehtii päivittäisasioiden hoitamisesta. Valmisteluryhmä koostuu puheenjohtajistosta sekä sihteeristä.
 • Nuorisovaltuuston jaosto- ja valiokuntaedustajat pääsevät samoihin julkisiin kunnallisiin asiakirjoihin käsiksi, kuin jaosto- ja valiokuntajäsenet.

Nuorisovaltuuston kokoukset

 • Nuorisovaltuusto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.
 • Nuorisovaltuusto kokoontuu myös, jos ¼ varsinaisista jäsenistä vaatii.
 • Nuorisovaltuustokokous on päätösvaltainen, kun paikalla on puolet jäsenistä.
 • Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan edustajansa nuorisovaltuustoon.
 • Nuorisovaltuuston kokouksiin osallistuu aina nuorisopalveluiden työntekijä.
 • Nuorisovaltuuston esityslistat on oltava viimeistään 4 päivää ennen kokousta valtuutetuilla.
 • Nuorisovaltuuston kokouksesta laaditaan pöytäkirjaa, suomeksi ja ruotsiksi. Pöytäkirjaa tarkastaa kaksi kokouksessa valittua pöytäkirjantarkastajaa.
 • Nuorisovaltuusto nimittää keskuudestaan itselleen sihteerin, joka toimii kokouksissa sihteerinä yhdessä nuorisopalveluiden työntekijän kanssa.
 • Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä niin kuin valtuusto päättää.

Toimi näin

Tausta ja lainsäädäntö

Verkkoasiointi