Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuuston logo

Nuorisovaltuuston toiminta.

 • Nuorisovaltuusto tekee aloitteita kunnan eri valiokunnille ja jaostoille.
 • Nuorisovaltuusto valitsee edustajan kunnanvaltuustoon sekä eri valiokuntiin ja jaostoihin. Nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanvaltuuston kokouksissa, sivistysvaliokunnassa, sivistysvaliokunnan suomenkielisessä koulutusjaostossa, sivistysvaliokunnan ruotsinkielisessä koulutusjaostossa, vapaa-ajanjaostossa, sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, teknisessä valiokunnassa, maankäyttöjaostossa sekä elinkeinojaostossa.
 • Nuorisovaltuusto tukee nuoria koskevaa päätöksentekoa, edesauttaa uusien ideoiden syntymistä ja voi myös halutessaan toteuttaa erilaista toimintaa.
 • Nuorisovaltuusto toimii suoraan kunnanhallituksen alaisuudessa.
 • Nuorisovaltuuston kokouksiin osallistuu aina nuorisopalveluiden työntekijä joka myös toimii kokouksen sihteerinä.
 • Nuorisovaltuustolle järjestetään heti alkuun kunnalliseen päätöksentekoon liittyvää koulutusta.
 • Nuorisovaltuuston esityslistat on oltava viimeistään 4 päivää ennen kokousta valtuutetuilla.

Toimi näin

Nuorisovaltuuston kokoukset.

 • Nuorisovaltuusto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.
 • Nuorisovaltuusto kokoontuu myös jos 5 varsinaista jäsentä vaatii.
 • Nuorisovaltuustokokous on päätösvaltainen kun paikalla on puolet jäsenistä.
 • Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan edustajansa nuorisovaltuustoon.
 • Nuorisovaltuuston kokouksesta laaditaan pöytäkirjaa, suomeksi ja ruotsiksi. Pöytäkirjaa tarkastaa kaksi kokouksessa valittua pöytäkirjantarkastajaa.
 • Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä niin kuin valtuusto päättää.