Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuuston logo

Tällä sivulla:

Nuorisovaltuuston toiminta.

 • Nuorisovaltuusto tekee aloitteita kunnan eri valiokunnille ja jaostoille.

 • Nuorisovaltuusto valitsee edustajan kunnanvaltuustoon sekä eri valiokuntiin ja jaostoihin. Nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanvaltuuston kokouksissa, sivistysvaliokunnassa, sivistysvaliokunnan suomenkielisessä koulutusjaostossa, sivistysvaliokunnan ruotsinkielisessä koulutusjaostossa, vapaa-ajanjaostossa, sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, teknisessä valiokunnassa, maankäyttöjaostossa sekä elinkeinojaostossa.

 • Nuorisovaltuusto tukee nuoria koskevaa päätöksentekoa, edesauttaa uusien ideoiden syntymistä ja voi myös halutessaan toteuttaa erilaista toimintaa.

 • Nuorisovaltuusto toimii suoraan kunnanhallituksen alaisuudessa.

 • Nuorisovaltuuston kokouksiin osallistuu aina nuorisopalveluiden työntekijä joka myös toimii kokouksen sihteerinä.

 • Nuorisovaltuustolle järjestetään heti alkuun kunnalliseen päätöksentekoon liittyvää koulutusta.

 • Nuorisovaltuuston esityslistat on oltava viimeistään 4 päivää ennen kokousta valtuutetuilla.

Toimi näin

Nuorisovaltuuston kokoukset.

 • Nuorisovaltuusto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.

 • Nuorisovaltuusto kokoontuu myös jos 5 varsinaista jäsentä vaatii.

 • Nuorisovaltuustokokous on päätösvaltainen kun paikalla on puolet jäsenistä.

 • Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan edustajansa nuorisovaltuustoon.

 • Nuorisovaltuuston kokouksesta laaditaan pöytäkirjaa, suomeksi ja ruotsiksi. Pöytäkirjaa tarkastaa kaksi kokouksessa valittua pöytäkirjantarkastajaa.

 • Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä niin kuin valtuusto päättää.