Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätös tarkoittaa Suomessa kunnallisessa päätöksenteossa viranhaltijan yksin tekemää päätöstä jossain asiassa.

Viranomainen on velvollinen antamaan tiedoksi tekemänsä päätöksen asianosaiselle sekä muulle, jolla on oikeus hakea päätökseen oikaisua tai muutosta valittamalla. Päätöksen tiedoksisaanti on päätöksen muutoksenhakuajan alkamisen edellytys ja siten myös välttämätön päätöksen lainvoimaisuuden kannalta.

Toimi näin

Sipoon kunnassa 1.1.2021 jälkeen tehtyihin viranhaltijapäätöksiin voit tutustua Dynasty-tietopalvelussa.

Kenelle ja millä ehdoin

Maksullisuuden tiedot

Tausta ja lainsäädäntö