Tontin korkeuden näyttö ja rakennuksen sijainnin merkitseminen ja katselmoiminen

Mittauspalveluissa on kesätauko 1.7. – 28.7.2024. Tällä välillä ei tehdä tontin korkeuden näyttöjä, sijainnin merkitsemisiä, eikä katselmointeja.

Laki edellyttää, että kunnan viranomainen merkitsee rakennuksen paikan ja korkeusaseman, jos rakennusluvassa niin määrätään. Lisäksi viranomainen tarkistaa rakennuksen sijainnin ja korkeusaseman perustustyön jälkeen.

Rakennuksen sijainnin ja korkeusaseman merkitseminen

  • Rakennuksen sijainnin ja korkeusaseman maastoon merkitseminen suoritetaan asemakaava-alueilla ja niillä kaava-alueen ulkopuolisilla rakennuspaikoilla, joilla rakennuslupapäätöksessä on niin määrätty.
  • Rakennuksen paikka ja korkeusasema merkitään maastoon ennen rakentamisen aloittamista. Merkintä tehdään asiakkaan tilauksesta sen jälkeen, kun rakennuslupa on myönnetty. Rakennuksen paikka merkitään hyväksytyn asemapiirroksen mukaisesti. Mitattavalta rakennuspaikalta rakennuksen paikan kohdalta tulee poistaa puusto, tarvikkeet sekä muut mittaustyötä vaikeuttavat esteet.
  • Rakennuksista merkitään äärikulmat neljä pistettä.
  • Rakennuslupamaksun yhteydessä hakijalta peritään maksu rakennuksen maastoon merkitsemisestä. Mikäli rakennuksen sijainti joudutaan merkitsemään uudelleen, tästä peritään erillinen maksu.
  • Rakennuksen paikka merkitään maastoon maalimerkein, puupaaluin tai valmiiksi rakennettuihin lankapukkeihin.

Sijaintikatselmus

  • Sijaintikatselmus suoritetaan asiakkaan tilauksesta, kun rakennuksen perustukset ovat valmiit.
  • Sijaintikatselmuksessa todetaan, että rakennuksen sijainti ja korkeusasema ovat hyväksyttyjen piirustusten mukaiset.

Rajapyykki kateissa?

Mikäli kiinteistönne rajamerkit ovat hävinneet maastosta ja haluatte, että kiinteistöllenne laitetaan uudet rajamerkit hävinneiden tilalle, voitte tilata maanmittauslaitokselta rajankäynnin. Lisätietoa rajankäynnin tilauksesta ja hinnoista saat Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta.

Toimi näin

Mittauksen ja sijaintikatselmuksen voit tilata Sipoon kunnan mittaus- ja kiinteistöpalveluista sähköpostitse osoitteesta mittauspalvelut@sipoo.fi.

Ilmoita viestissä rakennuspaikan osoite, rakennuslupanumero, toive mittausajankohdasta (erityisesti merkintöjen osalta) ja yhteystiedot.

Tilaus tulee tehdä 1–2 viikkoa ennen toivottua mittausajankohtaa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelun edellytyksenä on hyväksytty rakennuslupa.

Maksullisuuden tiedot

Maksullinen

Rakennusluvan yhteydessä veloitetaan myös tavanomaiset mittausmaksut. Mikäli mittauksia joudutaan kunnasta johtumattomista syistä uusimaan, maksut niistä veloitetaan erikseen voimassa olevan taksan mukaisesti.

Tausta ja lainsäädäntö

Tontin korkeuden näytön voi pyytää kunnan kiinteistötoimelta. Tontin korkeuden näyttö on mittaustoimenpide, jolla osoitetaan rakennuspaikan korkeusasema.

Rakennuksen sijainnin merkitsemisellä osoitetaan rakennuksen suunnitelmien mukainen paikka. Sijaintikatselmuksella todetaan rakennuksen sijainti. Siitä annetaan tarvittaessa lausunto. Loppukatselmusta ei voi tehdä ennen kuin sijaintikatselmus on tehty.

Maankäyttö- ja rakennuslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132