Näin vaikutat ja osallistut päätöksentekoon

Voit osallistua Sipoossa päätöksentekoon paitsi edustuksellisen demokratian keinoin myös vaikuttamalla suoraan. Kuntavaaleissa äänestäminen tai ehdolle asettuminen ovat edustuksellisen demokratian keinoja vaikuttaa ja osallistua päätöksentekoon. Voit olla myös suoraan yhteydessä valtuutettuusi. Edustuksellisen demokratian keinojen lisäksi Sipoon kunta luo sinulle monenlaisia mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa päätöksiin ja kunnan toimintaan.

Kuntastrategian mukaan Sipoossa on helppo saada tietoa, osallistua ja vaikuttaa. Päätöksentekoon tulevat asiat julkaistaan esityslistoilla ennen luottamuselinten kokouksia. Esityslistoista voit milloin tahansa seurata, mitä asioita on tulossa päätettäväksi. Me myös kerromme viestinnässämme esimerkiksi tiedotteiden kautta suunnitelmista ja ehdotuksista siinä vaiheessa, kun sinulla on mahdollisuus vaikuttaa niihin ja ottaa kantaa.

Strategiamme mukaisesti me kehitämme palvelujamme aktiivisesti yhdessä asukkaiden ja muiden asiakkaiden kanssa. Tarjoamme erilaisia osallistumismahdollisuuksia ja mahdollistamme suoravaikuttamisen eri tilanteissa.

Toimi näin

Osallistu, kommentoi ja vastaa kyselyihin

Kuntalaisena voit vaikuttaa kommentoimalla suunnitelmia, osallistumalla keskustelutilaisuuksiin ja vastaamalla kyselyihin, joilla kartoitetaan kuntalaisten mielipiteitä päätöksentekoa varten. Toisin sanottuna voit vaikuttaa tuomalla näkemyksesi esiin.

Sipoon kunta järjestää muun muassa keskustelutilaisuuksia ja kyläiltoja, joissa pääset tutustumaan ajankohtaisiin suunnitelmiin sekä keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa ja kertomaan näkemyksesi.

Kunta pyrkii myös selvittämään asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa kyselyiden avulla. Vastaamalla kyselyihin ja kommentoimalla suunnitelmia ja luonnoksia pääset vaikuttamaan.

Sipoossa on käytetty myös osallistuvaa budjetointia suunnittelussa. Nikkilän keskuspuiston yleissuunnitelma perustui osallistuvaan budjetointiin. Kuntalaisten ideoista jatkojalostettiin ehdotuksia, joista kuntalaiset saivat äänestää suosikkejaan 600 000 euron budjetilla keväällä 2020. Kertomalla mielipiteesi tulee näkemyksesi huomioiduksi.

Vaikuta tulevaan rakentamiseen kommentoimalla kaavoja

Uusien alueiden tulevaan rakentamiseen ja kylien täydennysrakentamiseen pääset vaikuttamaan parhaiten seuraamalla aktiivisesti kaavoitusta ja kommentoimalla suunnitelmia. Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joiden oloihin tai etuihin ne vaikuttavat. Kaavan valmistelun aloittamisesta (eli vireille tulosta), nähtävillä olosta ja hyväksymisestä tiedotetaan muun muassa kunnan verkkosivuilla ja paikallisissa sanomalehdissä.

Osallistua voi monella tavalla, esimerkiksi ottamalla yhteyttä kaavoittajaan, osallistumalla tiedotus- ja keskustelutilaisuuksiin tai esittämällä mielipide kaavasta sen ollessa nähtävillä.

Kaavojen lisäksi myös muita rakentamiseen liittyviä suunnitelmia, kuten katusuunnitelmaehdotuksia, kuulutetaan nähtäville. Nähtävillä oloaikana niihin voi tutustua ja vaikuttaa jättämällä virallisia muistutuksia, eli antamalla oman näkemyksensä suunnitelmaan.

Tee aloite

Asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Kuntalaisaloite on yleensä toimintaehdotus, jossa esitetään parannusta johonkin asiaan. Jokainen kuntalaisaloite käsitellään.

Seuraa, kysy lisää ja anna palautetta

Parhaiten saat tietoa kunnan toiminnasta ja osallistumiskeinoista seuraamalla kunnan tiedotteita ja kuulutuksia sipoo.fi:ssä.

Voit myös milloin vain kysyä mieltäsi askarruttavia kysymyksiä asiakaspalvelusta tai antaa palautetta.

Verkkoasiointi