Kaavarungot ja muut suunnitelmat

Tällä sivulla esitellään muita maankäyttöön liittyviä suunnitelmia kuin kaavoja. Näitä ovat mm. strategiat, yleissuunnitelmat, ohjelmat sekä kaavarungot. Tänne on myös kerätty tietoa keskeytetyistä kaavahankkeista.

Kuva: Suvi Suovaara