Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta

Poikkeuksellinen tilanne jätehuollossa tai muu poikkeuksellisia päästöjä aiheuttava tilanne edellyttää, että toiminnanharjoittajana teet ilmoituksen kunnan valvontaviranomaiselle mahdollisimman pian poikkeuksellisen tilanteen huomattuasi.

Tilanne voi aiheutua esimerkiksi onnettomuudesta, laitteen tai rakennelman purkamisesta tai ennakoimattomasta tuotantohäiriöstä.

Toimi näin

Jos toiminta perustuu valtion viranomaisen antamaan lupaan, tee ilmoitus luvan myöntäneelle viranomaiselle. Muussa tapauksessa tee ilmoitus kunnan ympäristöviranomaiselle. Tee ilmoitus myös tilanteista, joihin ei tarvitse lupaa.

Jos poikkeuksellisesta tilanteesta aiheutuu äkillistä vaaraa väestölle, ilmoita asiasta viipymättä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai hätäkeskukseen. Sen jälkeen sinun tulee varautua nopeaan yhteistyöhön viranomaisen kanssa tilanteen saamiseksi hallintaan.

Tee ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta Lupapiste-palvelun kautta. Voit myös tehdä kirjallisen ilmoituksen ja lähettää sen Sipoon kunnan ympäristövalvontaan, ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen ymparisto@sipoo.fi. Poikkeuksellisesta tilanteesta ei ole erillistä ilmoituslomaketta.

Toimita viipymättä ilmoituksen tehtyäsi valvontaviranomaiselle suunnitelma, jonka mukaisesti voit rajoittaa toiminnan päästöjä ja jätteitä sekä niistä aiheutuvaa ympäristön pilaantumista poikkeuksellisen tilanteen aikana.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Maksullisuuden tiedot

Maksullinen

Ilmoituksen käsittelystä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsittelytaksan mukainen maksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Ympäristön äkillisestä pilaantumisesta tai sen vaarasta on ilmoitettava viipymättä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai hätäkeskukseen. Tilanne voi aiheutua onnettomuudesta, ennakoimattomasta tuotantohäiriöstä, purkutöistä tai muusta syystä.

Ympäristönsuojelulaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527

Verkkoasiointi