Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja.

Ilmoituksenvaraisia toimintoja ovat mm. eräät eläinsuojat, sahat, varikot, eläintarhat, huvipuistot, kemikaalivarastot, eräät elintarvike- ja rehulaitokset sekä vähäiset ampumaradat.

Huomioithan, että vaarallisen nestemäisen kemikaalin varaston osalta ilmoitus tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, kun varastointitilavuus on vähintään 100 m3 mutta alle 1 000 m3.

Suurempien kemikaalivarastojen (varastointitilavuus 1 000 m3 – 50 000 m3) ja pienimuotoisen koneellisen kullankaivuun osalta ilmoitukset käsittelee aluehallintovirasto.

Toimi näin

Tee ilmoitus täyttämällä jokin sivun oikeassa laidassa löytyvistä valtion ympäristöhallinnon toimialakohtaisista lomakkeista ja lähettämällä se Sipoon kunnan ympäristövalvontaan, ensisijaisesti sähköisenä osoitteeseen ymparisto@sipoo.fi. Voit tarvittaessa täydentää ilmoitusta yhden kerran, ja mikäli ilmoitus ei täydentämisenkään jälkeen sisällä tarpeellisia tietoja, viranomainen voi jättää ilmoituksen käsittelemättä eikä toimintaa saa aloittaa.

Tausta ja lainsäädäntö