Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja.

Ilmoituksenvaraisia toimintoja ovat mm. eräät eläinsuojat, sahat, varikot, eläintarhat, huvipuistot, kemikaalivarastot, eräät elintarvike- ja rehulaitokset sekä vähäiset ampumaradat.

Toimi näin

Tee ilmoitus täyttämällä jokin sivun oikeassa laidassa löytyvistä valtion ympäristöhallinnon toimialakohtaisista lomakkeista ja lähettämällä se Sipoon kunnan ympäristövalvontaan, ensisijaisesti sähköisenä osoitteeseen ymparisto@sipoo.fi. Voit tarvittaessa täydentää ilmoitusta yhden kerran, ja mikäli ilmoitus ei täydentämisenkään jälkeen sisällä tarpeellisia tietoja, viranomainen voi jättää ilmoituksen käsittelemättä eikä toimintaa saa aloittaa.

Ainoastaan suurempien kemikaalivarastojen (varastointitilavuus 1 000 m3 – 50 000 m3) ja pienimuotoisen koneellisen kullankaivuun osalta ilmoitukset käsittelee aluehallintovirasto.

Tausta ja lainsäädäntö