Lupa moottorikäyttöisillä vesikulkuneuvoilla tapahtuvaan harjoitteluun ja kilpailuun

Mikäli aiot toistuvasti tai pysyvästi järjestää moottorikäyttöisillä vesikulkuneuvoilla käytäviä kilpailuja, harjoituksia tai muita tapahtumia samalla vesialueella, on sinun haettava tähän lupa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Myös yksittäisten tapahtumien järjestämiseen saatat tarvita luvan, jos tapahtumasta voi aiheutua merkittävää ympäristöhaittaa.

Toimi näin

Liitä lupahakemukseen kartta toiminta-alueesta, vesialueen osakkaiden kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma alueen siivouksesta tai muusta kunnostuksesta tapahtuman jälkeen.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus liitteineen Sipoon kunnan ympäristövalvontaan. Pyydämme lähettämään hakemukset ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen ymparisto@sipoo.fi.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Tausta ja lainsäädäntö

Moottoriveneillä tai muilla moottorikäyttöisillä vesikulkuneuvoilla tapahtuvaan kilpailuun tai harjoitukseen tulee yleensä hakea kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Jos tapahtuma sijoittuu usean kunnan alueelle, lupahakemuksen käsittelee ELY-keskus. Lupa tulee hakea, jos tapahtuma on toistuva tai säännöllinen. Lupa on haettava myös yksittäiseen tapahtumaan, jos siitä on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle ja kalastukselle.

Vesiliikennelain mukaista lupaa ei tarvita, jos toiminnalla on jo ympäristölupa tai jos alueen tarkoituksena kaavan mukaan on nimenomaan tällainen toiminta.

Vesiliikennelaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190782