Poikkeaminen kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä (mm. öljysäiliön jättäminen maaperään)

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää poikkeamisen ympäristönsuojelumääräyksistä yksittäistapauksissa ja erityisestä syystä.

Hakemus voi koskea poikkeamista velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu öljysäiliö maaperästä. Voit hakea poikkeamista, mikäli öljysäiliön poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitä aiheutuisi vahinkoa muulle omaisuudelle.

Toimi näin

Hae lupaa poiketa kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä Lupapiste-palvelun kautta.

Öljysäiliön jättäminen maaperään: Ohje lupahakemuksen tekoon Lupapisteessä

  1. Kirjaudu lupapisteeseen
  2. Valitse sivun oikeasta yläkulmasta ”Tee hakemus”
  3. Anna osoite tai etsi haluttu paikka kartalta
  4. Paina ”Jatka”
  5. Valitse ”Ympäristöön vaikuttava toiminta”
  6. Valitse ”Kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen”
  7. Valitse ”Käytöstä poistetun öljy- tai kemikaalisäiliön jättäminen maaperään
  8. Valitse kohta ”Tee hakemus” ja täytä tarvittavat tiedot

Mikäli hakemuksen tekeminen Lupapiste-palvelun kautta ei jostakin syystä onnistu tai sinulle tulee kysyttävää, olethan yhteydessä Sipoon kunnan ympäristövalvontaan, ymparisto@sipoo.fi.

Kenelle ja millä ehdoin

Viranomainen voi päätöksessään antaa tarkentavia ohjeita ja määräyksiä.

Maksullisuuden tiedot

Maksullinen

Maksu määräytyy Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Verkkoasiointi