Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa

Lannan levittämisen kieltoajasta (1.11.-31.3.) voidaan poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi pystytty kasvukauden aikana hyödyntämään pelloilla.

Toimi näin

Tee ilmoitus täyttämällä sivun oikeassa laidassa löytyvä Suomen ympäristökeskuksen lomake ja toimittamalla se Sipoon kunnan ympäristövalvontaan ensisijaisesti sähköisesti, osoitteeseen ympäristo@sipoo.fi.

Ilmoitus on tehtävä 31.10. mennessä.

Kenelle ja millä ehdoin

Lannan levityksen kieltoajasta poikkeaminen on mahdollista, jos kasvukauden aikana alueella on satanut merkittävästi enemmän kuin normaalivuosina ja haihdunta on ollut niin vähäistä, että pellot eivät märkyyden vuoksi kanna koneita.

Takaraja lannan levitykselle poikkeustilanteessa, ilmoituksen jättämisen jälkeen on 30.11.

Maksullisuuden tiedot

Tausta ja lainsäädäntö


Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141250