Kouluun ilmoittautuminen

Kuva: Suvi Suovaara

Perusopetuksen tavoitteena on tukea lapsen ja nuoren kasvua ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa hänelle elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus on tarkoitettu koko ikäluokalle ja se on maksutonta.

Opetuksen sisältöjä ja käytännön järjestämistä ohjaavat Opetushallituksen laatimat kansalliset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) sekä niiden pohjalta laaditut paikalliset opetussuunnitelmat.

Toimi näin

Sipoossa koulunsa aloittava, tai koulua vaihtava vuosiluokan 1–9 oppilas ilmoitetaan Oma asiointi-palvelun kautta kouluun.

Kouluun ilmoittautuminen lukuvuodelle 2024–2025

Ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan Sipoossa 21.11.–10.12.2023. Huoltajat vahvistavat lapselle osoitetun koulupaikan tai vaihtoehtoisesti hakevat toissijaista koulupaikkaa sähköisesti Wilmassa osoitteessa https://sipoo.inschool.fi

Ne esiopetusikäisten lasten huoltajat, joilla ei ole Sipoon kunnan Wilma-tunnuksia, saavat kirjeen kotiin viikolla 47. Kirjeessä on tieto lapsen osoitteen mukaisesta ensisijaisesta koulupaikasta ja ohjeet paikan vastaanottamiseksi.

Jos ilmoittautuminen on tekemättä, ole yhteydessä Koulutuksen toimialan suunnittelijaan Mikaela Hutukkaan.

Kouluihin tutustumiset järjestetään loppukeväästä. Asiasta tiedotetaan Wilman kautta.

Lähikoulupäätös ja mahdollisen toissijaisen koulupaikan hakeminen

Syksyllä 2024 ensimmäiselle luokalle aloittavan lapsen lähikoulupäätös annetaan tiedoksi Wilmassa helmi-/maaliskuun aikana. Mahdollista toissijaista koulupaikkaa tulee hakea 31.3.2024 mennessä ja päätökset näistä tehdään huhtikuun aikana. Seuraava mahdollisuus hakea toissijaista koulupaikkaa on 31.5.2024 mennessä ja näistä koulupaikoista päätetään kesäkuun aikana.

Jos olette juuri muuttaneet tai muuttamassa Sipooseen

Jos olette juuri muuttaneet tai muuttamassa Sipooseen, tulee huoltajan ilmoittaa lapsi kouluun Sipoon kunnan kotisivuilla Oma asiointi -palvelussa. Valitse palvelussa "Koulutus" ja sieltä "Perusopetukseen ilmoittautuminen kuntaan muuttaville". Oma asiointi -palvelua voi käyttää myös, jos Wilma-tunnukset puuttuvat.

Lapsen tuleva koulu ottaa yhteyttä huoltaan, kun hän on saanut tiedon uudesta oppilaasta. Huoltajat saavat koululta Wilma-koodit ja voivat ilmoittaa lapsen aamu- ja iltapäivätoimintaan tai hakea koulukuljetusta. Jos lapsi haluaa vierailla koulussa tai teillä on muuta kysyttävää koulun alkamisesta, voitte olla yhteydessä koulun rehtoriin.

Ilmoittautuminen ruotsinkieliseen perusopetukseen sopimuskunnissa asuville

Sipoon kunta tarjoaa ruotsinkielistä perusopetusta Järvenpäässä, Pornaisissa, Mäntsälässä ja Keravalla asuville oppilaille kuntien välillä tehdyn sopimuksen mukaan. Tätä ruotsinkielistä opetusta haetaan Oma asiointi -palvelussa. Valitse "Koulutus" ja sieltä "Hakemus ruotsinkieliseen perusopetukseen sopimuskunnista".

Lisätietoja kouluun ilmoittautumisesta:

Suunnittelija Mikaela Hutukka, puh. 040 1914293, mikaela.hutukka(at)sipoo.fi

Tausta ja lainsäädäntö

Suomessa vakinaisesti asuvan lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perusopetuslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Verkkoasiointi

Palvelupaikat

Linkit