Kouluun ilmoittautuminen

Perusopetuksen tavoitteena on tukea lapsen ja nuoren kasvua ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa hänelle elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus on tarkoitettu koko ikäluokalle ja se on maksutonta.

Opetuksen sisältöjä ja käytännön järjestämistä ohjaavat Opetushallituksen laatimat kansalliset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) sekä niiden pohjalta laaditut paikalliset opetussuunnitelmat.

Toimi näin

Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu Wilma-verkkopalvelussa. Kaikki Sipoossa kouluun ilmoittautuvat saavat Wilman kautta ohjeet ilmoittautumista varten. Mikäli sinulla ei ole Sipoon Wilma-tunnuksia tai käyttäjätunnusten kanssa on ongelmia, voit ottaa yhteyttä wilma.helpdesk@sipoo.fi.

Linkistä "Wilma-ohjeet" löydät ohjeet Wilma-tunnuksiin ja Wilman käyttöön. Jos tarvitset tarkempaa tietoa tai ohjeistusta, otathan yhteyttä suoraan kouluun tai päiväkotiin.

Jos asiasi tai kysymyksesi koskee oppilasta, koulua tai kouluun ilmoittautumista, ole yhteydessä johdon assistenttiin.

Jos lapsi ei ole ollut kirjoilla Sipoossa, mutta haluaa aloittaa koulun Sipoossa, tulee huoltajan ilmoittaa lapsi kouluun Oma asiointi -palvelussa. Valitse "Koulutus" ja sieltä "Perusopetukseen ilmoittautuminen kuntaan muuttaville".

Sipoon kunta tarjoaa ruotsinkielistä perusopetusta Järvenpäässä, Pornaisissa, Mäntsälässä ja Keravalla asuville oppilaille kuntien välillä tehdyn sopimuksen mukaan. Tätä ruotsinkielistä opetusta haetaan Oma asiointi -palvelussa. Valitse "Koulutus" ja sieltä "Hakemus ruotsinkieliseen perusopetukseen sopimuskunnista".

Kouluun ilmoittautuminen lukuvuosi 2023-2024

Kouluun ilmoittaudutaan Sipoossa 22.11.–11.12.2022. Huoltajat vahvistavat lapselle osoitetun koulupaikan tai vaihtoehtoisesti hakevat toissijaista koulupaikkaa sähköisesti Wilmassa osoitteessa https://sipoo.inschool.fi

Huoltaja, jonka lapsi on esiopetuksessa Sipoon kunnallisessa esiopetuksessa tai Sipoossa toimivassa yksityisessä esiopetuspaikassa, vahvistaa koulupaikan 22.11.–11.12.2022 välisenä aikana Wilmassa.

Ne esiopetusikäisten lasten huoltajat, joilla ei ole Sipoon kunnan Wilma-tunnuksia, saavat kirjeen kotiin viikolla 47. Kirjeessä on tieto lapsen osoitteen mukaisesta ensisijaisesta koulupaikasta ja ohjeet paikan vastaanottamiseksi.

Jos olette juuri muuttaneet/muuttamassa Sipooseen

Jos lapsi ei ole ollut kirjoilla Sipoossa, mutta haluaa aloittaa koulun Sipoossa, tulee huoltajan ilmoittaa lapsi kouluun Sipoon kunnan kotisivuilla Oma asiointi -palvelussa. Valitse palvelussa "Koulutus" ja sieltä "Perusopetukseen ilmoittautuminen kuntaan muuttaville". Oma asiointi –palvelua voi käyttää myös, jos Wilma-tunnukset puuttuvat.

Kouluihin tutustumiset järjestetään loppukeväästä. Asiasta tiedotetaan Wilman kautta.

Tausta ja lainsäädäntö

Suomessa vakinaisesti asuvan lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perusopetuslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Palvelupaikat

Linkit