Esteettömyys

Sipoo haluaa tarjota asukkailleen esteettömän elinympäristön. Esteetön Sipoo on tasa-arvoinen ja suvaitsevainen. Sipoo on hyvä paikka asua, asioida ja tehdä työtä. Sipoossa toiminnot, alueet, palvelut ja työpaikat ovat tasavertaisesti kaikkien saavutettavissa. Sipoossa liikkuminen on helppoa.

Kunnassa toimii esteettömyystyöryhmä, joka muun muassa järjestää esteettömyyskävelyt Nikkilässä ja Söderkullassa muutaman vuoden välein.

Esteettömyys tarkoittaa kaikkien kansalaisten sujuvaa arkea ja osallistumista työntekoon, opiskeluun harrastuksiin ja kulttuuriin. Esteettömyys merkitsee palvelujen saatavuutta, välineiden käytettävyyttä, tiedon ymmärrettävyyttä ja mahdollisuutta osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Esteettömyys palvelee lapsiperheitä, ikääntyviä, tilapäisesti toimintarajoitteisia, toimintaesteisiä, kantamusten kanssa liikkuvia – meitä kaikkia!

Esteetön Sipoo 2017–2020

Esteettömyysohjelman toteuttamisella halutaan kehittää Sipoota, tuottaa ja korjata palveluita ja tehdä ympäristöä esteettömäksi kaikille asukkaille. Esteetön ympäristö ja esteettömät palvelut mahdollistuvat eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä ja vuorovaikutteisella suunnittelulla. Ympäristöt ja palvelut on suunniteltava ja rakennettava siten, että jokainen iästä, sukupuolesta, terveydentilasta ja sosiaalisesta, psyykkisestä ja fyysisestä toimintakyvystä riippumatta voi toimia ympäristössä ja käyttää palveluja. Esteettömyys on parhaimmillaan lähes näkymätöntä, mutta se ei synny itsestään.

Esteetön Sipoo 2017–2020 -ohjelman on valmistellut työryhmä, johon oli kutsuttu kunnan eri osastojen edustajat sekä vammais- ja vanhusneuvostojen edustajat. Esteettömyysohjelmassa tuodaan esille, että esteettömän fyysisen ympäristön luomisen lisäksi viranomaisten ja yritysten on tarjottava esteettömät palvelut.

Itä-Uudenmaan esteettömyys- ja saavutettavuusohjelma

Itä-Uudellemaalle on laadittu yhteinen esteettömyys- ja saavutettavuusohjelma: Esteetön Itä-Uusimaa, esteettömyys- ja saavutettavuusohjelma 2021-2025. Alueellista esteettömyys- ja saavutettavuusohjelmaa valmistelevassa työryhmässä olivat jäseninä kuntien vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä eri toimialojen edustajat Askolasta, Lapinjärveltä, Loviisasta, Porvoosta ja Sipoosta. Sipoon sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi ohjelman 7.4.2021.

Esteettömyystietoa yrityksille

Esteetön ympäristö on turvallinen ja toimiva. Pelkillä toimintatavan muutoksilla voidaan saada aikaan huomattavia parannuksia tilojen esteettömyydessä, turvallisuudessa ja käytettävyydessä. Pitkällä aikavälillä esteettömyys tulee edullisemmaksi, sillä tilojen toimivuus vähentää muutostarvetta, lisää eri toimintojen sujuvuutta ja nopeuttaa esimerkiksi kaupoissa suurten ihmismäärien asiointia ja siirtymistä paikasta toiseen.

Viranomaisten lisäksi tavaroita ja palveluja tarjoavat yritykset ja yhdistykset ovat lain mukaan velvollisia edistämään esteettömyyttä ja yhdenvertaisuutta. Kaikki asukkaat ovat yhdenvertaisia asioidessaan ja käyttäessään palveluita sekä suoriutuessa työtehtävistä ja edetessä työuralla. Itsearviointilomakkeen avulla yritykset voivat arvioida esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutumista yrityksessään. Löydät tästä itsearviointilomakkeen (pdf).

Invalidiliiton esteettömyyspalvelut

Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE vaikuttaa laaja-alaisen esteettömyyden edistämiseen yhteiskunnassa. Lisätietoja Invaliidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE:stä