Sipoonjoen yhtenäiskoulu

Sipoonjoen yhtenäiskoulussa on noin 340 oppilasta vuosiluokille 1 ja 2 sekä 7-9. Opetuskieli on suomi ja koulussa on mahdollista saada kielikylpyopetusta vuosiluokilla 7-9. Koulussa järjestetään esiopetusta ja siihen liittyvää täydentävää päivähoitoa sekä perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa. Koulu sijaitsee Nikkilässä koulukeskuksen alueella uudessa Nikkilän Sydän -rakennuksessa yhdessä ruotsinkielisen Kungsvägens skolanin kanssa.

Koulukeskuksessa on liikuntasali (405 m2), joka on varattavissa kuntalaisille ja yhdistyksille. Salissa voi harrastaa muun muassa lentopalloa, koripalloa ja sulkapalloa.

Koulussa ovat käytössä 75 minuutin mittaiset oppitunnit. Koulussa on lisäksi joustavan perusopetuksen JOPO-luokka sekä erityisopetuksen luokkia. Koulussa on käytössä Kiva-koulu kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma.

Oppilailla on monenlaisia vaikutusmahdollisuuksia, esimerkiksi tukioppilas- ja oppilaskuntatoiminta sekä verso eli vertaissovittelu. Oppilailla on edustajansa myös opettajankokouksissa.

Sipoon kunnan kaikissa koulussa on käytössä monipuolisia työtapoja ja opetusvälineitä. Koulussa lasta kannustetaan ilmaisemaan itseään myönteisellä tavalla ja ottamaan vastuuta itsestään sekä ympäristöstään. Koulut ovat mukana kotimaisissa ja ulkomaisissa kehittämisprojekteissa. Sipoon kunnan kaikissa kouluissa arvostetaan työrauhaa, innovatiivisuutta, kiireettömyyttä ja turvallisuutta sekä ympäristöystävällisyyttä. Näiden arvojen eteen tehdään joka päivä töitä yhdessä lasten ja koko muun henkilökunnan kanssa.

Yhteystiedot

Sähköposti

etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Puhelin

Liisa Juga, rehtori

+358 401914467

Ulla Marin, vararehtori

+358 504336082

Marja Jokinen-Laine, opinto-ohjaaja

+358 401940851

Tarja Vesala, koulusihteeri

+358 406358493

Verkkosivu

Käyntitiedot

Iso Kylätie 12, 04130 Sipoo