RA 4 Krokholmen ranta-asemakaavan muutos

Ranta-asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijaitsee Krokholmenin niemessä Löparön saaren eteläkulmassa. Ranta-asemakaava koskee osia tiloista 753-418-1-219 , 753-418-1-273 ja 753-418-1-281.
Tämän ranta-asemakaavatyön tarkoituksena on selvittää tilojen rantarakennusoikeudet ja sijoittaa kaavalla mitoituksen osoittamat rakennuspaikat kaavan suunnittelussa tarkoituksenmukaisille paikoille.
Suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa.

Yhteyshenkilöt

Jarkko Lyytinen, kaavoituspäällikkö
puh. 050 409 3957
jarkko.lyytinen(at)sipoo.fi

Insinööritoimisto Poutanen,
DI Juha Poutanen, puh 0400 480 338
juha.poutanen(at)poutanenoy.fi

Voimaantulo

Valtuusto on päätöksellään 15.3.2021 § 23 hyväksynyt RA4 Krokholmenin ranta-asemakaavan muutoksen.
Asemakaava tulee tällä kuulutuksella voimaan.

Kuulutus 12.5.2021 (pdf)

Hyväksyminen

Valtuusto on päätöksellään 15.3.2021 § 23 hyväksynyt ELY-keskuksen oikaisukehotuksen mukaisesti oikaistun RA4 Krokholmenin ranta-asemakaavan muutoksen. Kaavaa on korjattu siten, että kaavan yleisissä määräyksissä olevaa kohtaa vesikäymälän rakentamisesta oikaistiin niin, että ei rajata liittymisehtoa vain tietynnimiseen vesihuoltolaitoksen verkostoon. Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 23.3.2021 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa https://sipoofi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202178-5

Kokousasia pdf-muodossa (pdf)
Muutoksenhakuohje (pdf)
RA4 kuulutus 8.4.2021 (pdf)

Korjattu ja hyväksytty kaava-aineisto:
RA4 Kaavakartta (pdf)
RA4 Selostus (pdf)

Valtuusto oli aikaisemmin päätöksellään 7.12.2020 § 83 hyväksynyt RA4 Krokholmenin ranta-asemakaavan muutoksen. Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 15. joulukuuta 2020 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjaote ja valitusosoitus (pdf)
Kuulutus 17.12.2020 (pdf)

Kaavakartta (pdf)
Selostus (pdf)
Vastineraportti (pdf)

Aiemmat käsittelyvaiheet

Ehdotusvaihe

Ranta-asemakaavaehdotus ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat MRL:n 65 § ja MRA:n 27 § mukaisesti nähtävillä 8.8. – 9.9.2019 asiakaspalvelu INFO:ssa (Pohjoinen Koulutie 2, Nikkilä) kirjaston aukioloaikana, Söderkullan  kirjaston aulassa (Amiraalintie 2, Söderkulla) sekä kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/asemakaavat.

Mahdolliset muistutukset piti toimittaa kirjallisesti 9.9.2019 klo 15.30 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Kuulutus 8.8.2019 (pdf)
Kunnanhallituksen päätös nähtäville asettamisesta 18.6.2019 § 215 (pdf)

Kaavakartta, ehdotus (pdf)

Kaavaselostus (pdf)

Selostuksen liitteet:
1 Kaavakartta (pdf)
2 Rantaviiva, kiinteistöraja- ja vesijättöisyys (pdf)
3-4 Rakentamisen määrä, Mitoitus- ja emätilaselvitys (pdf)
5 Kaavaluonnoksen vastineraportti (pdf)
6 Seurantalomake (pdf)

Valmisteluvaihe

Valmisteluaineisto oli nähtävillä 13.8.-14.9.2015.

Kuulutus valmisteluaineiston nähtävilläolosta 13.8.2015 pdf

Aineistot pdf-tiedostoina:

Ranta-asemakaavaluonnos

Selostus

Kantatilaselvitys

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 19.2.2015)

Mahdolliset mielipiteet piti toimittaa kirjallisesti 14.9.2015 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi: RA 4 Krokholmen.

Aloitusvaihe

Asemakaava kuulutettiin vireille 15.11.2013.

Kuulutus vireilletulosta pdf
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pdf