Henkilötietojen käsittely / Sivistysosasto

Sipoon kunnan Sivistysosasto tarjoaa kuntalaisille myönteisiä mahdollisuuksia kasvuun, oppimiseen, itsensä kehittämiseen ja osallisuuteen ylläpitämällä ja kehittämällä korkealaatuisia ja monipuolisia palveluita. Sivistysosaston palveluita ovat varhaiskasvatus-, koulutus-, kulttuuri-, kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja vapaan sivistystyön palvelut kuten Sipoon opisto. Sivistysosaston palvelut ovat entistä vahvemmin kuntien tulevaisuuden palveluita eli elinvoima-, sivistys- ja hyvinvointipalveluita, jotka kohdistuvat kaikkiin ikäryhmiin.

Palveluiden laadukas tuottaminen, suunnittelu ja seuranta edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Tietojen käsittely perustuu kustakin viranomaistoimenpiteistä säädettyihin lakeihin ja asetuksiin sekä joissakin tapauksissa myös rekisteröidyn omaan suostumukseen. Henkilöstömme on ohjeistettu käsittelemään henkilötietoja palveluiden käyttäjien yksityisyyttä kunnioittaen.

 

Varhaiskasvatuspalvelut

Sipoon varhaiskasvatuspalvelut tukevat sipoolaisten lasten kasvua ja oppimista yhdessä huoltajien kanssa. Toiminta perustuu varhaiskasvatuslakiin sekä Sipoon kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tietosuojaseloste

Varhaiskasvatuksen tietovaranto

 

Koulutuspalvelut

Sipoon koulutuspalvelut tukevat sipoolaisten lasten ja nuorten kasvua ja oppimista yhdessä huoltajien kanssa. Toiminta perustuu perusopetuslakiin sekä Sipoon kunnan opetussuunnitelmaan.

Koulutuspalveluiden tietosuojaseloste

 

Kirjastopalvelut

Kirjaston kokoelmissa on lainattavaksi kirjojen lisäksi elokuvia, lehtiä, äänikirjoja, levyjä ja nuotteja. Kirjastossa voi myös lukea lehtiä, opiskella, käyttää tietokonetta, kuunnella musiikkia, tutustua näyttelyihin, osallistua tapahtumiin, käydä satutunnilla – tai vain viettää aikaa. Kirjasto on kaikille avoin ja sen käyttö on maksutonta.

Kirjastopalveluiden tietosuojaseloste

 

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalveluissa tuotamme ja kehitämme kunnan palveluita kaikenikäisille sekä koordinoimme myös taiteen perusopetusta. Yhteistyö on aktiivista muiden luovien alojen kanssa. Toimimme kulttuuritoimijoiden tukijana ja verkottajana paikallisesti, alueellisesti sekä kansainvälisesti. Järjestämme kulttuuritapahtumia ja -toimintaa eri-ikäisille kuntalaisille ja matkailijoille.

Julkinen taide, elävä kulttuuriympäristö ja taide ovat tärkeä osa kunnan kulttuuripalvelujen työtä.

Kulttuuripalveluiden tietosuojaseloste

 

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluissa tuotamme ja kehitämme kunnan palveluita kaikenikäisille. Liikuntapalvelut tarjoavat monipuolisia liikunta- ja ulkoilupalveluita kunnan asukkaille ja järjestää ohjattuja liikuntaryhmiä. Asukkaiden käytössä on myös useita erilaisia liikuntapaikkoja, kuten hiihtolatuja, palloilukenttiä ja liikuntasaleja.

Liikuntapalveluiden tietosuojaseloste

 

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelut tarjoaa nuorille tukea, apua ja neuvontaa sekä mielekästä tekemistä vapaa-ajalla. Lisäksi nuorisopalvelut edistää nuorten osallisuutta heitä koskevassa päätöksenteossa ja ovat läsnä muun muassa nuorisotaloilla, kouluilla, kirjastoilla, somessa ja tapahtumissa.

Nuorisopalveluiden tietosuojaseloste

 

Sipoon opisto

Sipoon opisto on osa kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut -yksikköä. Opistoa ylläpitää Sipoon kunta ja opetusta valvoo Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus tapahtuu joko suomen- tai ruotsin kielellä, tai kurssit ovat kaksikielisiä. Kurssit ovat avoimia kaikille koulutustaustasta riippumatta.

Sipoon opiston tietosuojaseloste

 

Tilastollinen tietojen käsittely

Kuntalaisten perustietoja (kuten ikä, sukupuoli, koulutus jne.) käytetään tilastojen tuottamiseen. Tilastoja hyödynnetään mm. Sipoon kunnan palveluiden kehittämiseen ja niiden toteutumisen seurantaan. Tilastotietoja ei julkaista henkilötasolla.

 

Maksulliset palvelut

Maksullisiin palveluihin liittyviä tietoja käsitellään Sipoon kunnan laskutusjärjestelmissä. Henkilötietoja käsittelevät vain ne, joilla on siihen toimenkuvan mukainen oikeus. Henkilötietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin ilman asianosaisten erillistä suostumusta.