Tietosuojapolitiikka ja henkilötietojen käsittely

Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan. Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojan tarkoituksena on osoittaa, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä.

Henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa. Henkilö voidaan tunnistaa esimerkiksi nimen, henkilötunnuksen tai jonkin hänelle tunnusomaisen tekijän perusteella.

Meille Sipoon kunnassa on tärkeää, että tunnet henkilötietosi turvatuiksi ja että voit luottaa tietosuojakäytäntöömme. Haluamme kertoa sinulle henkilötietoihisi liittyvästä tietojen käsittelystä, jotta tietojesi käsittely on läpinäkyvää.

Tietosuojapolitiikka

Tietosuojapolitiikka on ylin tietosuojan toteutusta ja hallintaa määrittävä dokumentti. Tietosuojapolitiikan tarkoituksena on määritellä ne keinot, joilla Sipoon kunta pyrkii varmistamaan noudattavansa henkilötietojen käsittelyssä tietosuoja-asetusta ja muuta henkilötietojen käsittelyyn soveltuvaa lainsäädäntöä.

Tietojen tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tietää, käsitelläänkö sinun henkilötietojasi vai ei, ja mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu. Toimitamme pyynnöstäsi tiedot mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella. Jos tietosi ovat mielestäsi väärin, sinulla on oikeus vaatia tietojesi oikaisemista.

Toimi näin

Pyynnön omien tietojesi saamiseksi voit tehdä Oma asiointi -palvelussa. Valitse "Organisaatio" ja sieltä "Rekisteritietojen tarkastuspyyntö".

Vaatimuksen tietojesi oikaisemiseksi voit tehdä Oma asiointi -palvelussa. Valitse "Organisaatio" ja sieltä "Rekisteritietojen korjausvaatimus".

Vaihtoehtoisesti voit myös asioida kunnan asiakaspalvelupisteissä. Tiedot luovutetaan henkilökohtaisesti pyytäjälle, jolloin henkilöllisyys on todennettava.

Henkilötietojen käsittelystä Sipoon kunnassa kerrotaan tietosuojaselosteissa. Tietosuojaselosteet ovat luettavissa Sipoon kunnan verkkopalvelussa sekä kunnan asiakaspalvelupisteissä niiden aukioloaikoina.

Voit tutustua Sipoon kunnan tietosuojapolitiikkaan oheisesta linkistä.

Tausta ja lainsäädäntö

Verkkoasiointi